Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Uprawnienia doktorskie dla SWPS w Poznaniu!

Uprawnienia doktorskie dla SWPS w Poznaniu!

Po ośmiu lat Uniwersytet SWPS w Poznaniu i Katowicachosiągnął niebywały sukces. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów obu wydziałom przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia.

To kolejno ósme i dziewiąte uprawnienie doktorskie na tej znanej prywatnej uczelni, a czwarte i piąte – w zakresie psychologii. Zdobyte osiągnięcie oznacza, że wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS, które prowadzą studia psychologiczne, zdobyły uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Studia w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Poznaniu do chwili obecnej wypuścił ponad 800 absolwentów – m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, sądowej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży czy zdrowia psychicznego i somatycznego. Wydział zamiejscowy prowadzi również studia z prawa i wzornictwa. W 2016 roku Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono wówczas założenia programowe studiów psychologicznych prowadzonych na Wydziale oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej.

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

SWPS łączy historię z nowoczesnością: budynek położony w pobliżu Cytadeli i Starego Rynku kryje m.in. zmodernizowane pracownie multimedialne czy laboratoria badań psychofizjologicznych, co sprzyja twórczej i koncepcyjnej pracy.

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 4 uprawnienia habilitacyjne oraz 9 uprawnień doktorskich. Nasza uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie).

Data publikacji: 15-01-2019

Aktualności z Poznania