Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG), ul. Nieszawska 19 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG)

ul. Nieszawska 19 zobacz na mapie>>

61-022 Poznań, woj. wielkopolskie

tel.: 61 871-15-30, 877-10-82, fax.: 61 877-11-33

Zobacz inne kierunki

Brak kierunków w ofercie
W kilku słowach o wydziale...

Opis kierunku

W ramach specjalności Rekreacja Ruchowa studenci zdobywają umiejętności organizowania oraz nadzorowania różnych imprez rekreacyjnych. Potrafią zaktywizować oraz dobierać formy aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku. Mogą pracować w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jako animatorzy i opiekunowie oraz w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach a także placach zabaw dla dzieci.

Opis kierunku

W ramach specjalności Rekreacja Ruchowa studenci zdobywają umiejętności organizowania oraz nadzorowania różnych imprez rekreacyjnych. Potrafią zaktywizować oraz dobierać formy aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku. Mogą pracować w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jako animatorzy i opiekunowie oraz w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach a także placach zabaw dla dzieci.

Perspektywy zatrudnienia

Nauka przedmiotów z dziedzin przyrodniczo-społecznych pozwoli na kompetentne oddziaływanie na sprawność i zdrowie osób w różnym wieku, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent będzie też mógł prowadzić zajęcia rehabilitacyjne np. w sanatoriach. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień (w ramach odrębnych szkoleń) będzie też mógł prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach.

Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im otwarcie własnych placówek zajmujących się rekreacją ruchową i odnową biologiczną. Będą mogli podjąć także pracę w ośrodkach rekreacyjnych oraz różnego rodzaju jednostkach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, ośrodki sportów wodnych, hydroterapii, hale sportowe, lodowiska, ośrodki rekreacyjno-sportowe czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, lądowej i wodnej. Specjalistów takich poszukują również hotele, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki agroturystyczne, domy opieki społecznej, sanatoria oraz kluby seniora. Zajęcia prowadzone podczas studiów przybliżą słuchaczom polskie i światowe dziedzictwo w zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej. W zajęciach praktycznych poznają oni podstawowe zasady prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej.

Studenci tej specjalności uzyskają również możliwość ukończenia kursów specjalistycznych z podstaw fizjoterapii oraz nadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w: aerobiku, fitness, jeździectwie, samoobronie lub kajakarstwie (dyscyplinę wybierają studenci).

Perspektywy zatrudnienia

Nauka przedmiotów z dziedzin przyrodniczo-społecznych pozwoli na kompetentne oddziaływanie na sprawność i zdrowie osób w różnym wieku, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent będzie też mógł prowadzić zajęcia rehabilitacyjne np. w sanatoriach. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień (w ramach odrębnych szkoleń) będzie też mógł prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach.

Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im otwarcie własnych placówek zajmujących się rekreacją ruchową i odnową biologiczną. Będą mogli podjąć także pracę w ośrodkach rekreacyjnych oraz różnego rodzaju jednostkach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, ośrodki sportów wodnych, hydroterapii, hale sportowe, lodowiska, ośrodki rekreacyjno-sportowe czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, lądowej i wodnej. Specjalistów takich poszukują również hotele, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki agroturystyczne, domy opieki społecznej, sanatoria oraz kluby seniora. Zajęcia prowadzone podczas studiów przybliżą słuchaczom polskie i światowe dziedzictwo w zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej. W zajęciach praktycznych poznają oni podstawowe zasady prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej.

Studenci tej specjalności uzyskają również możliwość ukończenia kursów specjalistycznych z podstaw fizjoterapii oraz nadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w: aerobiku, fitness, jeździectwie, samoobronie lub kajakarstwie (dyscyplinę wybierają studenci).

Zdobyta wiedza i umiejętności

Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

 • wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce,
 • umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych
 • zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie,
 • umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego,
 • zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
 • umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.

 • Sylwetka absolwenta

  Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania.

  Przedmioty dodatkowe dają podstawy trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu. Absolwenci posiadają wiedzę społeczno-ekonomiczną, organizacyjno-prawną i w pewnym stopniu także przyrodniczo--geograficzną, co w połączeniu z umiejętnościami zdobywanymi w czasie praktyk krajowych i zagranicznych, znacznie ułatwia znalezienie pracy. Absolwenci WSHiG znajdują zatrudnienie najczęściej w biurach podróży, hotelach, obiektach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyką i rekreacją. Absolwent WSHiG zna przynajmniej 2 języki. Posiada wiedzę umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i planowanie strategii marketingowych. Sukces zawodowy zapewnia studentowi zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych.

  Zasady rekrutacji

  STUDIA I STOPNIA [ LICENCJACKIE ]

  W poczet studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zostanie przyjęty każdy, kto ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo dojrzałości.

  Uczelnia nie stawia wymagań co do przedmiotów wybieranych na maturze. W momencie składania dokumentów, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, dokonują wyboru systemu studiów, specjalności oraz stopnia zaawansowania języków, podpisują umowę. Wszyscy rozpoczynający studia I stopnia - licencjackie, mają możliwość kontynuowania studiów II stopnia - magisterskich na wybranej specjalności w WSHiG.

  Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie).
  Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.


  STUDIA II STOPNIA [ MAGISTERSKIE ]

  Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci WSHiG. W procesie rekrutacji uczelnia kieruje się następującymi zasadami:

 • podstawą przyjęcia na I rok studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia [licencjackich, inżynierskich] lub studiów II stopnia [magisterskich] oraz złożenie kompletu dokumentów
 • o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci: -kierunku ”turystyka i rekreacja” na WSHiG / przyjmowani w pierwszej kolejności/, -kierunku ”turystyka i rekreacja” z innych uczelni, -innych niż ”turystyka i rekreacja” kierunków studiów i specjalności zawodowych.
 • na studia II stopnia będą przyjęci kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera oraz magistra i magistra inżyniera z innych niż ”turystyka i rekreacja” kierunków studiów. Rekrutacja tych kandydatów prowadzona jest indywidualnie po złożeniu wymaganych dokumentów i określeniu na podstawie kserokopii indeksu /lub suplementu do dyplomu/ różnic programowych.

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

  Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

  W dniu 24 listopada br. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął nabór kandydatów na kursy zaplanowane w ramach kolejnego trymestru. Oferta przygotowana dla słuchaczy obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria, których pełen wykaz dostępny ...

  czytaj więcej >>

  Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

  Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu miała okazję gościć uczestników kolejnego spotkania z cyklu LogMeeting. W cyklicznym wydarzeniu wzięły udział osoby interesujące się dziedziną logistyki, a w tym studenci oraz uczniowie kształcący się w szkołach średnich.

  czytaj więcej >>

  PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

  PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

  Politechnika Poznańska otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prestiżowe odznaczenie przyznano uczelni podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który miał miejsce 26-27 października br. w Zielonej Górze.

  czytaj więcej >>

  Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

  Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

  Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

  czytaj więcej >>

  PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy