Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ul. Robocza 4 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
logo_ucz

ul. Robocza 4 zobacz na mapie>>

61-538 Poznań, woj. wielkopolskie

tel.: 61 835 15 11, 601 305 212, fax.: 61 835 15 04

www: www.wszib.poznan.pl

e-mail: rekrutacja@wszib.com.pl

Zobacz inne kierunki

Zarządzanie - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Zarządzanie obsługą klienta nowość! - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rachunkowość jednostek gospodarczych - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie logistyką - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie finansami - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Informatyka w zarządzaniu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Psychologia zarządzania - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Reklama i marketing - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Neuropsychologia biznesu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie projektami nowość! - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie kadrami - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie przedsiębiorstwem - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

Zarządzanie obsługą klienta nowość! - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rachunkowość jednostek gospodarczych - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie logistyką - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie finansami - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Informatyka w zarządzaniu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Psychologia zarządzania - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Reklama i marketing - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Neuropsychologia biznesu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie projektami nowość! - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie kadrami - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie przedsiębiorstwem - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie

W naszej Uczelni to kierunek z ponad 22-letnią tradycją. Ty również możesz dołączyć do grona ekonomistów-menedżerów, księgowych i specjalistów z zakresu HR, finansów, marketingu, sprzedaży, IT, logistyki, wyróżniających się na rynku pracy wysokimi kwalifikacjami i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych.

SPECJALNOŚCI KIERUNKOWE

• zarządzanie obsługą klienta (NOWOŚĆ!)
• zarządzanie projektami (NOWOŚĆ!)
• zarządzanie kadrami
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• zarządzanie logistyką
• zarządzanie finansami
• informatyka w zarządzaniu
• psychologia zarządzania
• rachunkowość jednostek gospodarczych
• reklama i marketing
• neuropsychologia biznesu

Informatyka w zarządzaniu

Podejmiesz się pracy jako analityk informacji zarządczych? Chcesz zostać administratorem systemów informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz administracji publicznej? Możesz zarządzać bezpieczeństwem informacji lub projektami systemów informacyjnych? Widzisz się w roli projektanta i wdrożeniowca systemów informacyjnych? Myślisz o własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych?

Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszego oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego wspomagającego zarządzanie, a także dotyczącą strategii marketingowych w Internecie, handlu elektronicznego oraz mediów masowych w sieciach komputerowych.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Systemy operacyjne
• Sieci komputerowe
• Programowanie wizualne
• Systemy baz danych
• Projektowanie aplikacji internetowych

Studia drugiego stopnia

• Technologie komunikacji i wymiany danych
• Zarządzanie wiedzą w organizacji
• Systemy informacyjne organizacji
• Tworzenie systemów informacyjnych
• Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Neuropsychologia biznesu

Dziś każdy gracz rynkowy musi mieć wyobrażenie i fachową wiedzę o tym, jak sam się zachowuje w różnych sytuacjach społecznych, jak zachowują się inni w reakcji na jego działania, jakimi metodami może przekonać biznesowego partnera i rozwiązać konflikt, który nieuchronnie pojawi się podczas rozmów. Wybierając tę specjalność rozwiniesz swoje umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne oraz nauczysz się myślenia kategoriami lidera biznesowego.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Mózg negocjatora – rozwiązywanie konfliktów z korzyścią dla wszystkich stron
• Mózg przywódcy – biznes oparty na wartościach
• Komunikacja interpersonalna – rzeczowa i perswazyjna
• Wprowadzenie do neuromarketingu
• Wprowadzenie do shoppermarketingu

Studia drugiego stopnia

• Fitness dla mózgu – jak pobudzać aktywność mózgu i zwiększać efektywność jego pracy
• Mózg inwestora – neuroekonomia w podejmowaniu decyzji finansowych
• Irracjonalność człowieka – błędy percepcyjne, decyzyjne i pamięci
• Świadome kierowanie ludźmi – biologiczne i kulturowe style zarządzania
• Umysł społeczny – mózg, rozwój, nowe media i komunikacja

Psychologia zarządzania

Jesteś predysponowany do negocjowania i mediacji? Chcesz zostać pracownikiem działu personalnego organizacji? Interesuje Cię zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych? Możesz zostać specjalistą ds. szkoleń pracowników w organizacji? Widzisz się w roli specjalisty zarządzającego procesami komunikacji interpersonalnej?

Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności istotne w zarządzaniu firmą i zespołem ludzkim, poznasz psychologiczne mechanizmy zarządzania i funkcjonowania człowieka w organizacji.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Psychologia zachowań organizacyjnych
• Psychologia decyzji kadrowych
• Komunikacja w organizacji
• Wywieranie wpływu na pracowników
• Kierowanie pracownikami w warunkach kryzysu organizacyjnego

Studia drugiego stopnia

• Kreatywność w organizacji
• Negocjacje i mediacje
• Public relations w funkcjonowaniu organizacji
• Zarządzanie czasem
• Zarządzanie grupą i zespołem

Rachunkowość jednostek gospodarczych

Myślisz o stanowisku księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego? Sprawdzisz się w roli analityka kosztowego i materiałowego, kalkulatora procesów gospodarczych? Chcesz sporządzać sprawozdania bilansowe, podatkowe, dla ZUS-u i GUS-u?

Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
• Ewidencja komputerowa
• Badanie sprawozdań finansowych
• Rachunkowość podatkowa
• Organizacja rachunkowości

Studia drugiego stopnia

• Bilansoznawstwo
• Rachunkowość budżetowa
• Rachunkowość ubezpieczeniowa
• Kontrola skarbowa
• Decyzyjne rachunki kosztów

Reklama i marketing

Chcesz zajmować się kreowaniem wizerunku firmy? Myślisz o pracy menedżera produktu/marki lub reklamy? Interesuje Cię działalność agencji badań marketingowych? Widzisz się w roli analityka działań w obszarze promocji? Specjalność ta zapewni Ci umiejętności zastosowania podstawowych metod i technik marketingowych.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Strategie marketingowe
• Prawo reklamowe
• Public relations
• Psychologia reklamy
• Internet w marketingu

Studia drugiego stopnia

• Strategia marketingowa w handlu
• Investor relations
• Komunikacja marketingowa
• Zarządzanie kampanią reklamową
• Planowanie mediów w reklamie

Zarządzanie finansami

Chcesz zostać dyrektorem finansowym firmy? Sprawdzisz się w działach finansowych, controllingu i rachunkowości finansowej przedsiębiorstw oraz urzędów? Chcesz zostać partnerem firmy doradczej? Interesuje Cię praca w banku lub funduszu inwestycyjnym? Wybierając tę specjalność poznasz zagadnienia związane z planowaniem, analizowaniem i interpretowaniem sprawozdań finansowych, współpracą z bankiem, sposobami finansowania rozwoju firmy, szacowaniem wartości firm oraz decyzjami na rynku kapitałowym.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami
• Rachunek kosztów
• Zarządzanie podatkami
• System wynagrodzeń
• Wartość przedsiębiorstwa (podstawowe metody szacowania)

Studia drugiego stopnia

• Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
• Publiczna gospodarka finansowa
• Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich koszt
• Finanse samorządowe
• Prawo papierów wartościowych

Zarządzanie kadrami

Chcesz zostać specjalistą HR w korporacji międzynarodowej? Sprawdzisz się jako menedżer personalny w przedsiębiorstwie lub w administracji? Myślisz o założeniu samodzielnej firmy rekrutującej pracowników?

Studiując zarządzanie kadrami, zdobędziesz umiejętności komunikacji, oceny kompetencji pracowników, zarządzania ścieżkami kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Ergonomia i warunki środowiska pracy
• Prawo socjalne
• Socjologia organizacji
• Kształtowanie i analiza zatrudnienia w firmie
• Szkolenie i rozwój pracowników

Studia drugiego stopnia

• Prawo pracy i kształtowanie stosunków pracy
• Systemy motywacyjne przedsiębiorstwa
• Rynki pracy w globalnej gospodarce
• System ochrony pracy
• Wywieranie wpływu na ludzi

Zarządzanie logistyką

Studia w ramach tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie przepływu materiałów i wyrobów gotowych. Chcesz pracować w firmie spedycyjno-transportowej? Widzisz się w roli projektanta infrastruktury logistycznej? Intryguje Cię budowanie zintegrowanych systemów transportu i magazynowania? Chcesz pracować jako specjalista ds. obsługi klienta? Ta specjalność przygotuje Cię do takiej pracy.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Ekonomika i organizacja w logistyce
• Technologie logistyczne
• Transport w systemach logistycznych
• Informatyka w logistyce
• Zarządzanie systemami dostaw

Studia drugiego stopnia

• Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem
• Ładunkoznawstwo i opakowania
• Dystrybucja
• Strategie logistyczne
• Logistyka międzynarodowa

Zarządzanie obsługą klienta

Kluczem do sukcesu rynkowego przedsiębiorstw są działania nakierowane na doskonalenie procesów związanych z obsługą klienta. Ich spektrum jest szerokie: od rozpoznania ich potrzeb i właściwego na nie reagowania, poprzez doskonalenie pracy handlowców i menedżerów, aż do budowania długotrwałej lojalności klientów. Decydując się na tę specjalność, nauczysz się identyfikować wymagania klientów i zarządzać zmianami ich oczekiwań.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Techniki sprzedaży i obsługi klienta
• Zarządzanie zespołem handlowym
• Finansowe aspekty obsługi klienta
• Psychologiczne aspekty obsługi klienta
• Prawne aspekty obsługi klienta

Studia drugiego stopnia

• Planowanie i controlling sprzedaży
• Strategie sprzedaży
• Kształtowanie umiejętności menedżera sprzedaży
• Zarządzanie kanałami sprzedaży
• Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie projektami

Wiedza dotycząca zarządzania projektami jest potrzebna zarówno menedżerom, jak i członkom zespołów projektowych. Zwiększenie konkurencyjności firm odbywa się poprzez właściwe zarządzanie jakością, kosztami, ryzykiem i ratowaniem zagrożonych projektów. Wybierając tę specjalność zdobędziesz umiejętność realizowania projektów terminowo, w ramach ustalonych budżetów.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Projekt i jego środowisko
• Zarządzenie cyklem życia projektu
• Metodyki zarządzania projektami
• Techniki zarządzania projektami
• Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (MS Project)

Studia drugiego stopnia

• Podstawy zarządzania projektami
• Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie
• Zarządzanie ryzykiem w projektach
• Komunikacja i przywództwo w zespole projektowym
• Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (Primavera/ CA Clarity PPM)

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Chcesz zostać menedżerem we własnej firmie lub w korporacji? Myślisz o pracy na stanowisku kierowniczym w banku lub urzędzie? Widzisz siebie w roli menedżera agencji reklamowej? Chcesz zarządzać szpitalem, kierować produkcją?

W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania i przygotujesz się do pracy na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym. Uzyskasz również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Zarządzanie procesami biznesowymi
• Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
• Polityka inwestycyjna
• Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
• Wartość przedsiębiorstwa – metody wyceny

Studia drugiego stopnia

• Kształtowanie struktur organizacyjnych
• Polityka finansowa przedsiębiorstw
• Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
• Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa – podstawy podejmowania decyzji
• Zarządzanie grupami kapitałowymi

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

czytaj więcej >>

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

czytaj więcej >>

WSZiB w Poznaniu rozpoczęła rekrutację – w czerwcu wpisowe 0 zł!

WSZiB w Poznaniu rozpoczęła rekrutację – w czerwcu wpisowe 0 zł!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu rozpoczęła rejestrację kandydatów na studia, które rozpoczną się od nowego roku akademickiego 2017/2018. Osoby zainteresowane ofertą uczelni, którzy przystąpią do procesu rekrutacyjnego do 30 czerwca br. mogą zaoszczędzić ...

czytaj więcej >>

Kierunki inżynierskie PP docenione w rankingu Perspektyw 2017

Kierunki inżynierskie PP docenione w rankingu Perspektyw 2017

Miesięcznik Perspektywy ogłosił wyniki pierwszego w historii Rankingu Studiów Inżynierskich. Wysokie lokaty w zestawieniu zajęły kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Poznańską. Najwyższą z nich, trzecią pozycję przyznano Inżynierii chemicznej i procesowej, prowadzonej ...

czytaj więcej >>

WSL organizuje zawody o Puchar Rektora

WSL organizuje zawody o Puchar Rektora

Już w najbliższy poniedziałek, 22 maja br. członkowie poznańskiego środowiska akademickiego będą mieli okazję wzięcia udziału w zawodach o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Wielki turniej bowlingowy odbędzie się w klubie „Grawitacja”. Organizatorzy spotkania ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy