Adres: ul. Św. Marcin 87

61-808 Poznań

Tel.: 61 856-89-00

  • http://www.paderewski/am.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Instrumentalistyka

Polecane Uczelnie w Poznaniu