Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Poznaniu