Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo publiczne Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP
 Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna  Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Audyt i bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo portów lotniczych Bezpieczeństwo publiczne
 Obrona cywilna Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP Bezpieczeństwo militarne
 Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie Kultura bezpieczeństwa
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem