Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Audyt i kontrola jakości zarządzania Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP Coaching i przywództwo w biznesie
Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce i transporcie Wywiad i kontrwywiad gospodarczy Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR
Zarządzanie zespołem wielokulturowym Zarządzanie finansami przedsiębiorstw