Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Pedagogika (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i z metodyką Metodyka dochodzeniowo – śledcza Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna
Resocjalizacja Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem Edukacja dorosłych i gerontologia
Pedagogika penitencjarna Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną
Terapia zajęciowa Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym