Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo publiczne Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Bezpieczeństwo osób i mienia Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP Służby Graniczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo publiczne Audyt i bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie Kultura bezpieczeństwa z BHP
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych Obrona cywilna Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem
System jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem