Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Detektywistyka i wywiad gospodarczy