Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Psychologia (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia mediacji i negocjacji Psychologia sytuacji kryzysowych Psychologia marketingu politycznego
Psychologia kryminalistyczno - śledcza Psychologia sieci i e-commerce Psychologia dialogu międzykulturowego
Psychologia służb mundurowych Psychologia dowodzenia i pola walki Psychologia i nowe technologie
Psychologia w biznesie i zarządzaniu Zoopsychologia