Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Bezpieczeństwo Zdrowotne (Wydział Nauk Społecznych w Giżycku)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku Bezpieczeństwo energetyczne i eko-turystyka Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu
BHP i ochrona p. poż. w zakładzie pracy Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia Edukacja zdrowotna i gerontologia
Kosmetologia i doradztwo osobiste Odnowa biologiczna Psychoprofilaktyka w wojsku
Ratownictwo medyczne Terapia zajęciowa Trening personalny z psychodietetyką
Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach Zarządzanie prozdrowotne i leadership - specjalizacja wojskowa