Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Psychologia* (Wydział Studiów Społecznych w Giżycku)

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia mediacji i negocjacji Psychologia sytuacji kryzysowych