Adres: ul. Generała Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań

Tel.: +48618330530

FAX. +48618304171

  • http://www.wsuniterra.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Polecane Uczelnie w Poznaniu