Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX. 61 835 15 04

  • http://www.wszib.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Poznaniu