Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 000

FAX. 61 27 11 199

  • http://www.cdv.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Doradztwo i coaching (zobacz kierunki)

Polecane Uczelnie w Poznaniu