Adres: ul. Św. Marcin 59

61-806 Poznań

Tel.: 61 663 62 64, 61 663 87 06

FAX. 61 663 62 52

  • http://www.wsjo.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

ANGLISTYKA ANGLISTYKA OD PODSTAW GERMANISTYKA
GERMANISTYKA OD PODSTAW HISPANISTYKA JAPONISTYKA
KOREANISTYKA LINGWISTYKA STOSOWANA SINOLOGIA
SKANDYNAWISTYKA

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

ANGLISTYKA GERMANISTYKA

Polecane Uczelnie w Poznaniu