Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

61-712 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Wieniawskiego 1 zobacz na mapie>>

tel.: 61 829 40 00

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Akustyka

Protetyka słuchu

Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

Archeologia

Astronomia

Bałkanistyka

Bezpieczeństwo narodowe

Biofizyka

Biofizyka molekularna

Optyka okularowa

Bioinformatyka

Biologia

Biologia

Nauczanie biologii i przyrody

Biotechnologia

Chemia

Chemia biologiczna

Chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Chemia kosmetyczna

Chemia materiałowa

Chemia ogólna

Chemia środowiskowa

Chemia z zastosowaniem informatyki

Synteza i analiza chemiczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etnologia

Europeistyka

Europeistyka kulturowa

Filmoznawstwo i kultura mediów

Filologia

Arabistyka

Bałtologia - filologia łotewska

Etnolingwistyka

Filologia bułgarska

Filologia chorwacka

Filologia duńska, grupa z językiem angielskim

Filologia duńska, grupa z językiem niemieckim

Filologia germańska

Filologia hiszpańska

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna i filologia polska

Filologia koreańska

Filologia niderlandzka

Filologia norweska, grupa z językiem angielskim

Filologia nowogrecka

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska z filologią angielską

Filologia rosyjska z filologią ukraińską

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia serbska

Filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim

Filologia szwedzka, grupa z językiem niemieckim

Filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem czeskim

Filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem rosyjskim

Filologia ukraińska

Filologia włoska

Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Hebraistyka

Indologia

Japonistyka

Językoznawstwo i nauka o informacji

Językoznawstwo komputerowe

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego

Sinologia

Studia śródziemnomorskie

Turkologia

Ugrofinistyka - filologia fińska

Ugrofinistyka - filologia węgierska

Filologia angielska

Filologia południowoafrykańska

Filologia polska

Filologia polska jako obca

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

Filozofia

Etyka

Komunikacja społeczna

Życie publiczne

Fizyka

Fizyka medyczna

Geografia

Geoekologia

Geoinformacja

Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Kształtowanie środowiska przyrodniczego

Geoinformacja

Geologia

Gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi

Gospodarka przestrzenna

Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

Gospodarka wodna

Historia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia wojskowości

Mediewistyka

Myśl i kultura polityczna

Socjoekonomika

Specjalność nauczycielska

Historia sztuki

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Komunikacja europejska

Kulturoznawstwo

Dialog w kulturze europejskiej

Matematyka

Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

Muzykologia

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery

Pedagogika

Doradztwo zawodowe i personalne

Edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Kształcenie zdalne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Resocjalizacja

Socjoterapia i promocja zdrowia

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Politologia

Praca socjalna

Reżyseria dźwięku

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Technologie komputerowe

Turystyka i rekreacja

Wiedza o teatrze

Wschodnioznawstwo

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Administracja

Akustyka

Akustyka

Archeologia

Astronomia

Bałkanistyka

Biofizyka

Biofizyka

Bioinformatyka

Biologia

Biologia

Nauczanie biologii i przyrody

Biotechnologia

Chemia

Chemia

Chemia biologiczna

Chemia kosmetyczna

Chemia materiałowa

Chemia ogólna

Chemia środowiskowa

Chemia z zastosowaniem informatyki

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Reklama i promocja

Zarządzanie komunikacją w biznesie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etnologia

Europeistyka

Filmoznawstwo i kultura mediów

Filologia

Arabistyka

Bałtologia - filologia litewska

Etnolingwistyka

Filologia angielska z filologią germańską

Filologia angielska z filologią romańską

Filologia bułgarska

Filologia chorwacka

Filologia germańska

Filologia germańska z filologią angielską

Filologia germańska z filologią romańską

Filologia hiszpańska

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna i filologia polska

Filologia koreańska

Filologia niderlandzka

Filologia nowogrecka

Filologia romańska

Filologia romańska z filologią angielską

Filologia romańska z filologią germańską

Filologia rosyjska

Filologia rumuńska

Filologia serbska

Filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem czeskim

Filologia włoska

Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska

Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Hebraistyka

Japonistyka

Językoznawstwo i nauka o informacji

Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana - ekokomunikacja

Sinologia

Skandynawistyka

Studia śródziemnomorskie

Turkologia

Ugrofinistyka - filologia węgierska

Filologia angielska

Język i komunikacja w mediach i polityce

Specjalność celtycka

Filologia polska

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

Filozofia

Etyka

Komunikacja społeczna

Życie publiczne

Fizyka

Fizyka medyczna

Geografia

Geoinformacja

Kształtowanie środowiska przyrodniczego

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

Historia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia wojskowości

Myśl i kultura polityczna

Socjoekonomika

Specjalność nauczycielska

Historia sztuki

Informatyka

Komunikacja europejska

Medioznawstwo

Kultura klasyczna

Kulturoznawstwo

Komunikacja międzykulturowa

Kultura chrześcijańska

Religioznawstwo

Matematyka

Media interaktywne i widowiska

Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

Muzykologia

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Optometria

Pedagogika

Doradztwo zawodowe i personalne

Edukacja dorosłych i gerantologia

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Edukacja europejska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja medialna i technologie informacyjne

Edukacja przedszkolna

Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

Komunikacja i poradnictwo społeczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Resocjalizacja

Socjoterapia i promocja zdrowia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (kontynuacja)

Politologia

Administracja europejska

Administracja samorządowa

Dziennikarstwo

Marketing polityczny

Reklama i promocja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Azja Wschodnia i Południowa

Dyplomacja i stosunki konsularne

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

Współpraca europejska

Techniczne zastosowanie internetu

Turystyka i rekreacja

Turystyka międzynarodowa

Wschodnioznawstwo

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Kognitywistyka

Prawo

Psychologia

Teologia

Specjalność kapłańska

Specjalność katechetyczno-pastoralna

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

W dniu 24 listopada br. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął nabór kandydatów na kursy zaplanowane w ramach kolejnego trymestru. Oferta przygotowana dla słuchaczy obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria, których pełen wykaz dostępny ...

czytaj więcej >>

Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu miała okazję gościć uczestników kolejnego spotkania z cyklu LogMeeting. W cyklicznym wydarzeniu wzięły udział osoby interesujące się dziedziną logistyki, a w tym studenci oraz uczniowie kształcący się w szkołach średnich.

czytaj więcej >>

PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

Politechnika Poznańska otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prestiżowe odznaczenie przyznano uczelni podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który miał miejsce 26-27 października br. w Zielonej Górze.

czytaj więcej >>

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

czytaj więcej >>

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy