Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

1 uczelnia w Poznaniu - kierunek Filologia rosyjska

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Filologia rosyjska Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego Filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego
Filologia rosyjska z filologią angielską Filologia rosyjska z filologią ukraińską Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem rosyjskim