Adres: ul. Zwierzyniecka 13

60-813 Poznań

Tel.: 61 843-47-96, 61 842-70-20

  • http://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie turystyką i zakładami hotelarskimi Zarządzanie potencjałem różnorodnych zespołów Zarządzanie firmą w erze niepewności
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy