Adres: ul. Bułgarska 55

60-320 Poznań

Tel.: 61 832-11-79

  • http://www.wspia.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo