Studia Poznań - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Poznaniu

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
logo_ucz

60-778 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Elizy Orzeszkowej 1 zobacz na mapie>>

tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18 , fax.: 61 642-15-99

www: www.wsb.net.pl/ucz

e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

 Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

 Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach)

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo Narodowe* (Wydział Studiów Społecznych w Bartoszycach)

Bezpieczeństwo graniczne

Bezpieczeństwo publiczne

Detektywistyka i wywiad

Bezpieczeństwo Publiczne* (Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie)

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo Publiczne* (Wydział Studiów Społecznych w Giżycku)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo osób i mienia

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Służby Graniczne

Bezpieczeństwo Zdrowotne

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p. poż. w zakładzie pracy

Coaching i zarządzanie sekretariatem

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Psychoprofilaktyka w wojsku

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Zarządzanie prozdrowotne i leadership - specjalizacja wosjkowa

Bezpieczeństwo Zdrowotne (Wydział Nauk Społecznych w Giżycku)

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo energetyczne i eko-turystyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p. poż. w zakładzie pracy

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Psychoprofilaktyka w wojsku

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Zarządzanie prozdrowotne i leadership - specjalizacja wojskowa

Pedagogika

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Edukacja europejska

Edukacja kulturowa i współpraca transgraniczna

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka i prewencja społeczna - specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terpia zajęciowa

Turystyka i wypoczynek

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach)

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Edukacja europejska

Edukacja kulturowa i współpraca transgraniczna

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka prewencyjna społeczna - specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Turystyka i wypoczynek

Pedagogika (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo – śledcza

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach)

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Metodyka dochodzeniowo – śledcza

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Psychologia

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Psychologia (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno - śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Psychologia (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach)

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu-politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Psychologia* (Wydział Studiów Społecznych w Giżycku)

Zarządzanie

Audyt i kontrola jakości zarządzania

Coaching i przywództwo w biznesie

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce i transporcie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo publiczne

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

 Obrona cywilna

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Kultura bezpieczeństwa

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

 Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku)

Bezpieczeństwo publiczne

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Kultura bezpieczeństwa z BHP

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Obrona cywilna

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

System jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

*

* Wniosek w trakcie opracowywania

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA PRZYJAZNA ZAPAŚNIKOM


Z początkiem roku 2013 Uczelnia odnowiła współpracę z Polskim Związkiem Zapaśniczym, zawartą formalnie w 2010 roku. Nowy dokument obejmuje dodatkowe punkty, dzięki którym zapaśnicy zyskują możliwość studiowania w trybie niekolidującym z karierą sportową. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zapaśnicy przynależni do PZZ otrzymują darmowy semestr studiów przy wpisowym równym 0 zł. Oprócz korzyści finansowych, wynikających z zawartej umowy, student reprezentujący PZZ ma możliwość skorzystania z indywidualnej oferty edukacyjnej, która będzie uwzględniała specyfikę kalendarza sportowego. Poprzez zaprojektowany pod kątem zapaśnika plan studiów, a także nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające konsultacje z wykładowcami w nienormowanym czasie pracy, zapaśnik zyskuje elastyczny program kształcenia. Ponadto, sporządzona umowa, obejmuje także ofertę „studia 2 w 1”, pozwalającą zapaśnikom na zdobycie wykształcenia wyższego i zawodu w czasie jednych studiów (dyplom w WSB i tytuł technika w Policealnej Szkole Detektywów Pracowników Ochrony „OCHIKARA”).

O UCZELNI

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.


Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika oraz Zarządzanie.


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni.Założycielem uczelni jest Sartoux Mouans Sp. z o.o.. Wśród grona osób przygotowujących koncepcję kształcenia i wychowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, znaczący udział mieli pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz oficerowie, kadra dydaktyczno-naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zaproszenie przedstawicieli tych środowisk do grupy tworzącej uczelnię powodowane było zamiarem i pragnieniem stworzenia nowej jakości dydaktyczno-wychowawczej, której wyznacznikiem będą wartości, etos i solidność. Na podkreślenie zasługuje fakt, że duża część osób wypracowujących koncepcję kształcenia uczelni, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych posiada także bogate doświadczenie w administrowaniu uczelnią wyższą, jak i w kierowaniu oraz wychowywaniu.


Inicjatywa utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy nie tylko regionu wielkopolskiego, co dowodzi, iż nie będzie to kolejna wyższa szkoła kształcąca bezrobotnych nauczycieli, czy też kandydatów na kierowników, ale uczelnia kształcąca wysokiej klasy specjalistów do pracy w miejscach zapobiegania patologiom społecznym, świadczących na wysokim poziomie usługi w specyficznej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo, w realizacji programów resocjalizacyjnych i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską. Poparcia te świadczą także o dużej społecznej potrzebie uczelni wyższej, której misją dydaktyczno-wychowawczą jest edukacja dla bezpieczeństwa, a drogowskazem w jej realizacji dość często zapominane dzisiaj wartości jak: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu – wyjątkowo oczekiwana na europejskim rynku pracy. Absolwenci uczelni dysponować będą takimi kompetencjami zawodowymi, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze nie posiada


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Problematyka ta jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją. Szkoła buduje swój wizerunek i tworzy tradycje w oparciu o efekty edukacyjne i działania na rzecz środowiska.

REKRUTACJA NA STUDIA

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie: rekrutacja na semestr zimowy: 01.04.2015-31.10.2015.


Internetowa Rejestracja Kandydatów

WIARYGODNA SZKOŁA, JESTEŚMY UCZELNIĄ LIDERÓW

Z przyjemnością informujemy, iż 10 czerwca br. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa po raz kolejny uzyskała certyfikaty: Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia-Dobra Praca, a także znalazła się w zaszczytnym gronie sześciu najlepszych Uczelni wyróżnionych w konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.


Przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne certyfikaty są dowodem na to, iż program nauczania realizowany na naszej Uczelni jest dostosowany do potrzeb rynku pracy, krajowych oraz zagranicznych programów stażowych. Wskazuje też, że dynamicznie współpracujemy z pracodawcami regionu, a także jesteśmy odważnie nastawieni na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania oraz administracji.


Przyznane certyfikaty, jak i wyróżnienie w konkursie, mają dla nas znaczenie szczególne, wszak wnikają w sferę statusu naszych absolwentów, który jak się okazuje jest na wysokim poziomie. A świadomość takiego stanu rzeczy jest największą nagrodą dla całego grona akademickiego, które każdego dnia dokłada wszelkich starań w procesie kształcenia dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.


Przyznane laury to dla nas nie tylko prestiż i powód do dumy, ale przede wszystkim kolejne wyzwanie. Wszak uzyskana nagroda motywuje do jeszcze prężniejszych działań, mających na celu polepszenie statusu absolwentów, opuszczających mury naszej Uczelni.
NASZE CERTYFIKATY

PROMOCJE I BONIFIKATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość kształcenia się, rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy w oparciu o promocyjne warunki - wystarczy odwiedzić stronę internetową uczelni i zapoznać się z bonifikatami z jakich można skorzystać, by studiować płacąc mniej.
>>>Szczegóły<<<


OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE (opłata administracyjna): 70 zł należy wpłacić przelewem:

Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa
60-750 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1
nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

>>>Szczegółowe informacje<<< na temat opłat.

JESTEŚMY NA FACEBOOKU I TWITTERZE

Chcesz być na bieżąco? Chcesz, żeby najnowsze informacje docierały do Ciebie szybko? Dołącz do nas na Facebooku!

 • >>>WSB w Poznaniu<<<

 • >>>WSB w Gliwicach<<<

 • >>>WSB w Gdańsku<<<

 • >>>WSB w Giżycku<<<

 • >>>WSB w Bartoszycach<<<

  Jesteśmy też na TWITTERZE! Bądźcie na bieżąco - zacznijcie nas śledzić na >>>TWITTERZE<<<.

 • AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH „FUTURE”

  obrazek

  Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE. W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:
  * kusy dla dzieci i młodzieży
  * kursy dla osób dojrzałych
  * kursy przygotowujące do egzaminów
  * kursy dla firm
  * kursy dla służb mundurowych
  * kursy specjalistyczne
  * kursy języka akademickiego
  * kursy indywidualne

  A także tłumaczenia pisemne:

  * CV i listów motywacyjnych
  * ankiet, formularzy, artykułów prasowych
  * bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)

  Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.
  Uczymy w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach.
  Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!

  www.future.wsb.net.pl  Zapisy i informacje:
  POZNAŃ: 61/851 05 18 wew. 46 lub 602 466 522
  GDAŃSK: 58/341 98 51 wew. 13 lub 664 700 940
  GLIWICE: 32/700 87 70 lub 882 196 599

  STYPENDIA

  Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 • stypendium za wyniki w nauce i sporcie – o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki;
 • stypendium socjalne – o stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – prawo ubiegania się o to stypendium przysługuje studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności;
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendium to jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną;
 • stypendium mieszkaniowe – o tę formę pomocy może ubiegać się student studiów stacjonarnych, u którego codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie, z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie;
 • zapomogi studenckie – jest to forma udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w danym czasie w trudnej sytuacji materialnej.

 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA UCZELNI

  Konferencje naukowe
  Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Sprzyjają one podejmowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Organizowane konferencje i seminaria są miejscem ożywionych debat naukowych, służą też prezentacji najnowszych wyników badań, prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.


  Wydawnictwo WSB

  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu funkcjonuje od początku istnienia Uczelni. Publikuje prace naukowe oraz podręczniki, skrypty i pomoce dydaktyczne autorstwa pracowników naukowych WSB w Poznaniu oraz innych wyższych Uczelni. Cyklicznie wydawane są monografie „Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz „Edukacja XXI wieku".


  Ponadto Wydawnictwo wydaje „Przegląd Naukowo-Metodyczny" będący kwartalnikiem. W Przeglądzie publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych w WSB w Poznaniu, oraz materiały z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd Naukowo-Metodyczny" to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym.

  BIURO KARIER

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu pracy oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą korzystać m.in. z konsultacji, warsztatów i szkoleń, ofert pracy, staży i wolontariatu. Natomiast pracodawcy mają możliwość zamieszczania ofert pracy, pozyskiwania pracowników, czy promowania firmy w środowisku studenckim. Biuro Karier działa w Poznaniu, a także w wydziałach zamiejscowych w Gdańsku i w Gliwicach.

  ADRESY

  Biuro rekrutacji w Poznaniu
  ul. Elizy Orzeszkowej 1
  60-778 Poznań
  tel. /61/ 670 33 11, /61/851 05 18
  rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
  www.facebook.com/poznanwsb


  Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15
  80-557 Gdańsk
  tel. /58/ 341 98 51,/58/ 305 41 13
  rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
  www.facebook.com/gdanskwsb


  Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
  ul. Piłsudskiego 9
  44-100 Gliwice
  tel. /32/ 335 40 19
  rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
  www.facebook.com/gliwicewsb

  Wydział Studiów Społecznych w Giżycku
  al. 1 Maja 4/19
  11-500 Giżycko
  tel. /87/ 428 35 35
  gizycko@wsb.net.pl
  www.facebook.com/gizyckowsb

  Wydział Studiów Społecznych w Jaworznie
  ul. Inwalidów Wojennych 2
  43-603 Jaworzno
  tel. /66/ 222 11 33
  jaworzno@wsb.net.pl

  Wydział Studiów Społecznych w Bartoszycach
  ul. Mazurska 5
  11-200 Bartoszyce
  tel. /87/ 428 35 35
  bartoszyce@wsb.net.pl
  https://www.facebook.com/wsbbartoszyce

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2014 2013 2012 2011 2010 2009

  48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  więcej

  Aktualności
  Poznań Game Jam 2016

  Poznań Game Jam 2016

  29 stycznia na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się trzydniowy Poznań Game Jam. Wydarzenie organizowane było przez Wydział Informatyki PP. Akcja polegała na 48 godzinnym maratonie tworzenia własnej gry. Wszystko co było potrzebne do wzięcia udziału to szczere chęci. Doświadczenie ...

  czytaj więcej >>

  Konkurs - Amu Mobility PLUS - na UAM w Poznaniu

  Konkurs - Amu Mobility PLUS - na UAM w Poznaniu

  Tylko do połowy stycznia można było zgłaszać wnioski o przyznanie środków w ramach konkursu „AMU Mobility PLUS”. Wydarzenie jest o tyle ciekawe, że przydział wsparcia finansowego odbywać się będzie tylko w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i żadne instytucje ...

  czytaj więcej >>

  Warsztaty Mistrzów Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Warsztaty Mistrzów Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  W pierwszy czwartek lutego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędą się warsztaty Mistrzów Biznesu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Spotkanie podzielone będzie na dwa bloki. Pierwsza część będzie miała formę trenerską, a druga menedżerską.

  czytaj więcej >>

  Studenci dzieciom - koncert na Politechnice Poznańskiej

  Studenci dzieciom - koncert na Politechnice Poznańskiej

  Politechnika Poznańska po raz XXIII organizowała specjalny koncert w ramach ogólnokrajowej akcji „Studenci dzieciom”. Wydarzenie to przez tyle lat wpisało się w kalendarz stałych wydarzeń wielkopolskiej uczelni. Można śmiało rzecz, że stało się ono niemal akademicką tradycją ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Poznańska nadal popularna wśród kandydatów na studia

  Politechnika Poznańska nadal popularna wśród kandydatów na studia

  Według niedawno opublikowanych informacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Poznańska cieszy się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów i kandydatów na studia wyższe. Uczelnia ta znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych placówek w Polsce. ...

  czytaj więcej >>

  O tradycyjnych jarmarkach świątecznych w Alzacji na UAM w Poznaniu

  O tradycyjnych jarmarkach świątecznych w Alzacji na UAM w Poznaniu

  17 grudnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu można było posłuchać o tradycyjnych jarmarkach bożonarodzeniowych w Alzacji. Spotkanie miało charakter otwarty, a wstęp na nie był bezpłatny.

  czytaj więcej >>

  Strefa Santander Universidades na Politechnice Poznańskiej

  Strefa Santander Universidades na Politechnice Poznańskiej

  Wraz z początkiem grudnia na Politechnice Poznańskiej wystartuje Strefa Santander Universidades. Jest to swego rodzaju placówka bankowa, która oprócz standardowej oferty bankowej posiada także możliwość odbycia płatnych praktyk. Z kolei zamiast karty kredytowej zapewnia ...

  czytaj więcej >>

  Marketing online - warsztaty na UAM w Poznaniu

  Marketing online - warsztaty na UAM w Poznaniu

  W ostatni czwartek listopada na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczną się dwudniowe warsztaty „Internetowe Rewolucje” o tematyce marketingu internetowego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników.

  czytaj więcej >>

  Seminarium - Dzień dobry biznes - na Politechnice Poznańskiej

  Seminarium - Dzień dobry biznes - na Politechnice Poznańskiej

  W ostatni czwartek listopada w Bibliotece Politechniki Poznańskiej odbędzie się specjalne seminarium dla obecnych i byłych studentów uczelni. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

  czytaj więcej >>

  Wampiriada na Politechnice Poznańskiej

  Wampiriada na Politechnice Poznańskiej

  12 listopada na Politechnice Poznańskiej rozpocznie się trzydniowa akacja „Wampiriady”. To już kolejna jesienna edycja tego wydarzenia w Polsce. Jej głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi do oddawania krwi i osocza. Mobilne stacje pojawią się na wielu miejscach. Dzięki ...

  czytaj więcej >>

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy