Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

TEL. 61 850 47 76

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Logistyka (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła działalność w 2001 roku, stając się liderem na krajowym rynku edukacyjnym kształcącym profesjonalnie i przygotowującym absolwentów do atrakcyjnego zawodu logistyka.

Od pierwszych dni swojej działalności Wyższa Szkoła Logistyki przyjęła charakter elitarny polegający na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana: kadry nauczycieli, w tym także wykładowców zagranicznych o międzynarodowym autorytecie w dziedzinie logistyki, bazy dydaktycznej z biblioteką, laboratoriami komputerowymi, oraz rezygnacją z kształcenia masowego.

Prestiż Wyższej Szkoły Logistyki tworzy kompetentne grono specjalistów, doświadczonych nauczycieli akademickich, rekrutujących się z wyższych uczelni Poznania i kraju, a także spośród kadry naukowo – badawczej, bogatej w wiedzę praktyczną, wywodzącej się z Instytutu Logistyki i Magazynowania, który był inicjatorem utworzenia uczelni.

Troska o jakość kształcenia oraz profesjonalne przygotowanie absolwenta opuszczającego mury Wyższej Szkoły Logistyki to pierwszoplanowe zadania zarówno władz uczelni, jak i nauczycieli akademickich.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu jako pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wprowadziła do swojej oferty studia dualne I stopnia. To innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.
Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwie z którym student podpisuje umowę stażową.
Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Wiedza i umiejętności w obszarze szeroko pojętej logistyki nabywane w Wyższej Szkole Logistyki umożliwiają zdobycie atrakcyjnego wykształcenia i zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

REKTOR prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h. c.
PROREKTOR doc. dr inż. Piotr Cyplik
KANCLERZ doc. dr inż. Ireneusz Fechner
DZIEKAN dr inż. Marek Matuleski

Baza dydaktyczna - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

WSL korzysta z nowoczesnego kompleksu budynków usytuowanych w centrum Poznania. Pomieszczenia szkoły są w pełni przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszyscy nasi studenci mają do dyspozycji skomputeryzowaną bibliotekę, laboratoria komputerowe, oraz klimatyzowane sale wykładowe, wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne.

W trosce o sprawną komunikację z Państwem uruchomiliśmy na terenie Uczelni platformę elektroniczną.. Studenci, poprzez Internet, mają zapewniony szybki i bezpośredni dostęp do wybranych informacji (m.in. elektroniczny indeks, plany zajęć, informacje o aktualnym stanie opłat czesnego, ogłoszenia dziekanatu i inne).

Polecane Uczelnie w Poznaniu