Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

11 uczelni w Poznaniu - kierunek Informatyka

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

FAX.: 61655-32-27

Galeria Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Informatyka (zobacz specjalizacje) Informatyka (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Systemy informatyczne w logistyce

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

FAX.:

amu.edu.pl

Adres: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

FAX.: 61 665-3750

www.put.poznan.pl

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856-91-91

FAX.: 61 866-89-24

www.ue.poznan.pl

Szkoły wyższe z kierunkiem informatyka w Poznaniu

Liczba uczelni

Studia na kierunku informatyka w Poznaniu możemy odbyć na 4 uczelniach prywatnych: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Da Vinci, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu oraz na 4 uczelniach publicznych: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tryby studiowania

Informatyka w Poznaniu dostępna jest dla studentów w trzech trybach kształcenia – dziennym, wieczorowym i zaocznym. Studia trwają najczęściej 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, dla osób chcących dalej poszerzać swoją wiedzę z zakresu IT dostępne są również 2-letnie studia uzupełniające, które ukończymy z tytułem magistra.

Ceny

Studiując informatykę w Poznaniu musimy liczyć się z kosztami rzędu od 1700 do 3750 zł za semestr nauki. Do podstawowych opłat często dochodzą koszty wpisowego podczas rejestracji na studia oraz inne koszty jak np. wyrobienie legitymacji, zakup książek czy ewentualne egzaminy poprawkowe.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zasady rekrutacji Politechnika Poznańska


Aktualizacja 2019
Źródło: Politechnika Poznańska


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Perspektywy pracy

Informatyka i specjalizacje z nią związane cieszą się coraz większą popularnością, nic dziwnego, powszechnie wiadomo, że branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się na całym świecie. Sektor ten zatrudnia miliony pracowników w wielkich korporacjach i małych przedsiębiorstwach. Miejsc pracy przybywa z miesiąca na miesiąc, a wynagrodzenia cały czas wzrastają i sięgają kwot nieporównywalnych z innymi branżami. Kończąc studia o tym kierunku nie trzeba ograniczać się jedynie do branży IT, informatycy, programiści czy specjaliści od sieci potrzebni są w większości przedsiębiorstw z sektora prywatnego i publicznego.

Więcej informacji o szkołach wyższych w tym regionie znajduje się po linkiem - uczelnie Poznań.

Studia informatyczne Poznań, specjalizacje:

Bioinformatyka

Bioinformatyka jest przyszłościowym kierunkiem, który łączy w sobie informacje z zakresu biologii (głównie genetyki), a także informatyki, gdzie szczególną uwagę zwraca się na metody programowania, niemniejsze znaczenie posiada wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych. Studenci dowiedzą się w jaki sposób generować oraz pracować nad bazami danych, algorytmami obliczeniowymi oraz technikami statystycznymi. Przykładowe przedmioty to analiza matematyczna, chemia ogólna oraz nieorganiczna, bioróżnorodność i systemy operacyjne. Po zakończonej edukacji można rozpocząć pracę między innymi w farmacji, medycynie i służbach zbrojnych.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Matematyka

Aby studiować matematykę niezbędne jest logiczne myślenie, możliwość analizowania uzyskanych danych oraz zdolność zapamiętywania. W trakcie nauki wykładowcy będą kłaść nacisk na analityczne myślenie, dyscyplinę, systematyczność oraz wysnuwanie wniosków na podstawie konkretnych informacji. Zdobycie dobrze płatnej pracy po zakończeniu edukacji nie powinno sprawić problemu. Oprócz placówek edukacyjnych można zainteresować się instytucjami statystycznymi, a także firmami z zakresu IT.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Informatyka w logistyce

Kierunek informatyka w logistyce skupia się na wykorzystywaniu informatycznej infrastruktury firmy do ułatwiania, optymalizowania oraz zarządzania procesami logistycznymi. W trakcie nauki student dowiaduje się w jaki sposób pracuje oraz co można zrobić z narzędziami IT, które odgrywają ważną rolę w logistyce. Ogromna ilość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych, co przygotowuje studentów do podjęcia przyszłego zatrudnienia. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu baz danych oraz ochrony danych, komputerowych systemów modelowania i optymalizacji, strategii informatycznych, grafiki użytkowej w logistyce i innych. Przyszła praca będzie polegała na użytkowaniu systemów i narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach. Mają oni możliwość ubiegać się o pracę jako specjalista ds. logistyki, menadżerów, analityków, a także rozpocząć zatrudnienie w jednostkach sektora publicznego.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła logistyki w Poznaniu.

Data publikacji: 27-03-2019