Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

7 uczelni w Poznaniu - kierunek Informatyka

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.wsb.pl/poznan

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Informatyka Informatyka

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

E-mail.: rekrutacja@wsl.com.pl

www.wsl.com.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Systemy informatyczne w logistyce

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bioinformatyka Informatyka

Adres: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

E-mail.:

www.put.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Informatyki

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856-91-91

E-mail.:

www.ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Kierunek: Informatyka i ekonometriaWydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Adres: ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel.: 61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

E-mail.: rekrutacja@up.poznan.pl

www.up.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Informatyka stosowana

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 000

E-mail.: rekrutacja@cdv.pl

www.cdv.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Informatyka - w jęz. polskim lub angielskim

Filmy - Informatyka

ILE NAPRAWDĘ ZARABIAJĄ PROGRAMIŚCI?

Ile zarabia informatyk w Polsce w 2020? Praca w IT #2

Studia bezpłatne i płatne - Informatyka

Szkoły wyższe z kierunkiem informatyka w Poznaniu

Liczba uczelni

Studia na kierunku informatyka w Poznaniu możemy odbyć na 4 uczelniach prywatnych: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Da Vinci, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu oraz na 4 uczelniach publicznych: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tryby studiowania

Informatyka w Poznaniu dostępna jest dla studentów w trzech trybach kształcenia – dziennym, wieczorowym i zaocznym. Studia trwają najczęściej 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, dla osób chcących dalej poszerzać swoją wiedzę z zakresu IT dostępne są również 2-letnie studia uzupełniające, które ukończymy z tytułem magistra.

Ceny

Studiując informatykę w Poznaniu musimy liczyć się z kosztami rzędu od 1700 do 3750 zł za semestr nauki. Do podstawowych opłat często dochodzą koszty wpisowego podczas rejestracji na studia oraz inne koszty jak np. wyrobienie legitymacji, zakup książek czy ewentualne egzaminy poprawkowe.

Perspektywy pracy

Informatyka i specjalizacje z nią związane cieszą się coraz większą popularnością, nic dziwnego, powszechnie wiadomo, że branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się na całym świecie. Sektor ten zatrudnia miliony pracowników w wielkich korporacjach i małych przedsiębiorstwach. Miejsc pracy przybywa z miesiąca na miesiąc, a wynagrodzenia cały czas wzrastają i sięgają kwot nieporównywalnych z innymi branżami. Kończąc studia o tym kierunku nie trzeba ograniczać się jedynie do branży IT, informatycy, programiści czy specjaliści od sieci potrzebni są w większości przedsiębiorstw z sektora prywatnego i publicznego.

Więcej informacji o szkołach wyższych w tym regionie znajduje się po linkiem - uczelnie Poznań.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Aktualizacja 2021
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zasady rekrutacji Politechnika PoznańskaAktualizacja 2021
Źródło: Politechnika Poznańska


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2021
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Aktualizacja 2021
Źródło: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Bezpłatne studia informatyczne na uczelniach publicznych w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w PoznaniuStudia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu są realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki. Studia są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletniej magisterki. Celem nauczania jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, które pozwalają na podjęcie pracy informatyka w nowoczesnych firmach z sektora IT i nie tylko. Studenci pierwszego stopnia studiów informatycznych mają do wyboru kilka specjalności: technologie informacyjne i internetowe, sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów, algorytmika i inżynieria oprogramowania, modelowanie i optymalizacja systemów, technologie mobilne. Po wybraniu określonej ścieżki kształcenia studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy w konkretnej tematyce, dzięki czemu mogą stać się naprawdę dobrymi specjalistami.

W programie kształcenia na kierunku informatyka znajdziemy takie przedmioty, jak analiza i projektowanie obiektowe, kryptografia, algorytmy rozproszone, przetwarzanie języka naturalnego, optymalizacja dyskretna. Nauka na kierunku informatyka skupia się przede wszystkim na kształceniu umiejętności praktycznych. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, świetne zaplecze komputerowe, laboratoria i zaawansowane technologicznie pomoce naukowe. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej, także praktyków z najlepszych firm z branży IT. Absolwenci informatyki są doskonale przygotowani do pracy w swoim zawodzie i nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Bezpłatne studia informatyczne na uczelniach publicznych w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Studia na kierunku informatyka są prowadzone na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, a także na Wydziale Elektrycznym. Oba kierunki nieco się różnią, jednak są prowadzone na jednakowo wysokim poziomie z dbałością o kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w branży IT. Studia na informatyczne są dwustopniowe – najpierw są 3,5-letnie studia inżynierskie, następnie można kontynuować kształcenie na półtorarocznych studiach magisterskich uzupełniających. Po ukończeniu kształcenia absolwenci otrzymują wtedy tytuł magistra inżyniera. W zależności od wydziału, kierunek informatyka dzieli się na różne specjalności.

Na Wydziale Elektrycznym studenci mają do wyboru: technologie informatyczne bądź bezpieczeństwo systemów informatycznych. Wydział informatyki oferuje dużo więcej specjalności. Są to między innymi: gry i technologie internetowe, internet przedmiotów, inteligentne systemy wspomagania decyzji, technologie wytwarzania oprogramowania, systemy rozproszone, systemy informatyczne w zarządzaniu, technologie przetwarzania danych. Specjalności na kierunku informatyka dosyć często się zmieniają, gdyż uczelnia chce wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu nowoczesnych firm i pracodawców. Studia na kierunku informatyka odbywają się z dużym naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych. W trakcie kształcenia studenci mają sporo ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych w pracowniach komputerowych czy na symulatorach. Biorą udział w stażach i praktykach zawodowych w najlepszych firmach z branży IT.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia na kierunku informatyka i ekonometria znajdziemy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Studia są prowadzone dwustopniowo – najpierw realizuje się trzyletni licencjat, po którym można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Celem kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria jest przekazanie studentom bogatej wiedzy dotyczącej ekonomii, zarządzania i finansów, a także projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Już od początku kształcenia studenci mają do wyboru cztery różne specjalności: analityka gospodarcza, biznes elektroniczny, inżynieria finansowa, informatyka w gospodarce i administracji. W ramach każdej specjalności studenci poznają wiedzę ogólną i kierunkową, a także ścisłą wiedze i umiejętności z konkretnego obszaru tematycznego.

Kształcenie na kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej polega przede wszystkim na umiejętnym łączeniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami, które są niezbędne na nowoczesnym rynku pracy. Studenci mają wiele godzin szkoleń, warsztatów, zajęć laboratoryjnych w pracowniach komputerowych. W czasie studiów odbywają również staże zawodowe i praktyki w dobrych i renomowanych firmach z branży IT. Absolwenci kierunku informatyka posiadają kompleksową, specjalistyczną wiedzę, dzięki której nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wybranym przez siebie obszarze.

Studia informatyczne Poznań, specjalizacje:

Bioinformatyka

Bioinformatyka jest przyszłościowym kierunkiem, który łączy w sobie informacje z zakresu biologii (głównie genetyki), a także informatyki, gdzie szczególną uwagę zwraca się na metody programowania, niemniejsze znaczenie posiada wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych. Studenci dowiedzą się w jaki sposób generować oraz pracować nad bazami danych, algorytmami obliczeniowymi oraz technikami statystycznymi. Przykładowe przedmioty to analiza matematyczna, chemia ogólna oraz nieorganiczna, bioróżnorodność i systemy operacyjne. Po zakończonej edukacji można rozpocząć pracę między innymi w farmacji, medycynie i służbach zbrojnych.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Matematyka

Aby studiować matematykę niezbędne jest logiczne myślenie, możliwość analizowania uzyskanych danych oraz zdolność zapamiętywania. W trakcie nauki wykładowcy będą kłaść nacisk na analityczne myślenie, dyscyplinę, systematyczność oraz wysnuwanie wniosków na podstawie konkretnych informacji. Zdobycie dobrze płatnej pracy po zakończeniu edukacji nie powinno sprawić problemu. Oprócz placówek edukacyjnych można zainteresować się instytucjami statystycznymi, a także firmami z zakresu IT.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Informatyka w logistyce

Kierunek informatyka w logistyce skupia się na wykorzystywaniu informatycznej infrastruktury firmy do ułatwiania, optymalizowania oraz zarządzania procesami logistycznymi. W trakcie nauki student dowiaduje się w jaki sposób pracuje oraz co można zrobić z narzędziami IT, które odgrywają ważną rolę w logistyce. Ogromna ilość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych, co przygotowuje studentów do podjęcia przyszłego zatrudnienia. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu baz danych oraz ochrony danych, komputerowych systemów modelowania i optymalizacji, strategii informatycznych, grafiki użytkowej w logistyce i innych. Przyszła praca będzie polegała na użytkowaniu systemów i narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach. Mają oni możliwość ubiegać się o pracę jako specjalista ds. logistyki, menadżerów, analityków, a także rozpocząć zatrudnienie w jednostkach sektora publicznego.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła logistyki w Poznaniu.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu informatyki w Poznaniu na Uniwersytecie Adama MickiewiczaInformatyka i Technologie Informacyjne- Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe na kierunku „Informatyka i Technologie Informacyjne" przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Osoby, zainteresowane wzniesieniem swoich umiejętności na wyższy poziom po ukończeniu studiów uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole. Kwalifikacje na studia odbywają się na podstawie efektów uzyskanych w trakcie dotychczasowego wykształcenia z informatyki (uwzględnia się 90 godzin przedmiotów informatycznych. Studia podyplomowe na kierunku Informatyka i technologie informacyjne trwają 3 semestry, w ramach których należy odbyć 360 godzin merytorycznych oraz praktycznych zajęć.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Cena za semestr: 1700

Oferta kształcenia na kierunku Informatyka i Technologie Informacyjne w Poznaniu zobacz więcej.

Przetwarzanie danych – Big Data - Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe na kierunku „Przetwarzanie danych Big Data" mają na celu przygotowanie studentów do działań polegających na przetwarzaniu złożonych zbiorów baz danych, analizie, eksploracji oraz wizualizacji danych. Stworzenie takiego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie specjalistów w zakresie analizy danych. Studenci na tym kierunku posiądą wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczną na temat baz relacyjnych oraz nierelacyjnych. Ponadto studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z obszaru rozwiązań technologicznych a takżę operacyjnych. Każda osoba na tych studiach będzie potrafiła przetwarzać złożone dane, od chwili ich czyszczenia i kompletowania, poprzez odpytywanie i raportowanie, aż po złożoną analizę i odkrywanie wiedzy z istniejących danych.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena za semestr: 4600

Program studiów podyplomowych na kierunku Przetwarzanie danych Big Data w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Specjalista technologii Java - Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe na kierunku „Specjalista technologii Java” skierowane są dla osób zainteresowanych kierunkami informatycznymi oraz programistów pragnących podnieść swoje kompetencje programistyczne w technologii Java. Absolwent tych studiów pozyska wymaganą wiedzę i zdolności do pracy jako programista, analityk czy też nawet zarządzający projektami związanymi z dużymi danymi. Studia na tym kierunku pozwolą na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy do wymagań pracodawcy. Proces edukacji poza zajęciami teoretycznymi obejmuje również zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników największych firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania w języku Java.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Informatyka w Bydgoszczy, mieście oddalonym o 120 km od Poznania sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Informatyka możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania. Taką ofertę posiadają m.in. Uniwersytet Wrocławski, oraz Wrocławska Szkoła Wyższa HORYZONT- zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku informatyka zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 22-03-2021