Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

3 uczelnie w Poznaniu - kierunek Negocjacje

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX.: 61 835 15 04

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Negocjacje w biznesie

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

FAX.: 61655-32-27

www.wsb.pl/poznan

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX.: 61 642-15-99

www.wsb.net.pl/ucz