Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

4 uczelnie w Poznaniu - kierunek Reklama

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 222

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia marketingu i reklamy Psychologia marketingu i reklamy

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX.: 61 835 15 04

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Reklama i marketing

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

FAX.:

amu.edu.pl

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 000

FAX.: 61 27 11 199

www.cdv.pl