Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

6 uczelni w Poznaniu - kierunek Prawo

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: + 48 22 103 26 30

E-mail.: rekrutacja@swps.edu.pl

Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Świętego Michała 43

61-119 Poznań

Tel.: +48 61 670 41 18

E-mail.: bos.poznan@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 00, 600 851 082, 698 123 519

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.merito.pl/poznan/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo w biznesie Prawo

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo Kierunek prawno-ekonomiczny Zarządzanie i prawo w biznesie
Prawo europejskie

Adres: ul. Bułgarska 55

60-320 Poznań

Tel.: +48 61 832 11 79

E-mail.: rekrutacja@ansm.pl

ansm.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856 91 90, 61 856 91 88

E-mail.: rekrutacja@ue.poznan.pl

ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Kierunek prawno-ekonomiczny

Nasze wydziały/kierunki

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej Geopolityka Zobacz więcej
Elektroradiologia Zobacz więcej Logistyka NOWOŚĆ! Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej
Pielęgniarstwo Zobacz więcej Pielęgniarstwo pomostowe Zobacz więcej Położnictwo Zobacz więcej
Położnictwo pomostowe Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej Socjologia bezpieczeństwa Zobacz więcej
Sport Zobacz więcej Wychowanie fizyczne Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej
Zarządzanie kryzysowe Zobacz więcej Budownictwo Zobacz więcej Elektrotechnika Zobacz więcej
Informatyka Zobacz więcej Inżynieria środowiska Zobacz więcej Mechanika i budowa maszyn Zobacz więcej
Fizjoterapia Kierunek Lekarski Bezpieczeństwo narodowe
Wychowanie fizycznie w zdrowiu publicznym Zarządzanie i dowodzenie Zdrowie publiczne
Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział medyczno-społeczno-techniczny we Wrześni) Zobacz więcej Pielęgniarstwo - Filia we Wrześni Zobacz więcej Terapia zajęciowa Zobacz więcej
Prawo Inżynieria technologii medycznych Zobacz więcej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Filmy - Prawo

Typowy dzień z życia prawnika #reallife​

Ile zarabiają osoby wykonujące zawody prawnicze?

Szkoły wyższe z kierunkiem Prawo w Poznaniu

Opis kierunku

Prawo to kierunek humanistyczny bardzo popularny wśród przyszłych studentów. Wpływ na to powszechny szacunek do zawodu prawnika oraz opinie na temat trudności samego procesu nauczania. Kierunek ten daje ogólną wiedzę nie tylko o prawie polskim czy unijnym, ale także o całym systemie sądownictwa.

Interesują cię inne kierunki? Sprawdź pełną ofertę uczelni: Uczelnie w Poznaniu

Liczba uczelni

Prawo oferują dwie publiczne poznańskie uczelnie. Są to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Szeroka oferta uczelni niepublicznym uzupełnia niejako tą publiczną. Prawo można studiować na pierwszym polskim prywatnym uniwersytecie, czyli Uniwersytecie Humanistyczno – Społecznym SWPS. Studia na tym kierunku oferują również: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Michała Iwaszkiewicza oraz Wyższa Szkoła Bankowa.

Tryby Studiowania

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. W tym przypadku są to jednolite studia magisterskie. Nie ma możliwości kształcenia w systemie dwu stopniowym. Istnieje możliwość studiów niestacjonarnych tzw. wieczorowych.

Ceny

Niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku prawo oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kosztują 2 450 złotych za semestr. Kolejna uczelnia oferująca ten kierunek, czyli Uniwersytet Ekonomiczny, pobiera opłatę 2 650 złotych za semestr.

Studia bezpłatne w Poznaniu – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - studia jednolite magisterskie - rok 2022/23


Uczelnia UAM


Kierunek prawno-ekonomiczny na Uniwersytecie Ekonomicznym - studia II stopnia, rok 2022/23


Uczlenia UEP


UEP

Specjalizacje na kierunku prawo w PoznaniuPrawo specjalizacje : Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo gospodarcze, Prawo administracyjne – Uniwersytet SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny oddział w Poznaniu oferuje kształcenie prawników na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich. Program studiów od pierwszego roku skonstruowany jest tak, aby studenci mogli szybko ocenić swoje zdolności i potencjalne kompetencje, dzięki czemu łatwiej im będzie wybrać w przyszłości konkretne specjalizacje. Dalsze kształcenie odbywa się pod opieką doradcy osobistego studenta, który wspiera go w dalszej edukacji. Wybór specjalizacji odbywa się w połowie studiów, czyli na trzecim roku. Studenci posiadają już wtedy rozległą wiedze z zakresu różnych dziedzin prawa i są w stanie ocenić, którą dziedziną chcieliby zająć się w przyszłości. Do wyboru są takie specjalizacje, jak: prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne. Dalsze kształcenie pogłębia kompetencje oraz wiedzę merytoryczną z zakresu wybranej specjalizacji, dzięki czemu po ukończeniu studiów absolwenci prawa są wszechstronnie przygotowani oraz posiadają specjalistyczną wiedzę w określonej tematyce. Bogaty program kształcenia otwiera bardzo szerokie możliwości zawodowe dla prawników z konkretnymi, specjalistycznymi kompetencjami.

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawo w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się w tej konkretnej dziedzinie prawa. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, dostępne są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. W trakcie nauki studenci poznają szeroką wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii, rachunkowości, gospodarki. Studia są mocno interdyscyplinarne, łączą w sobie kilka kierunków, co odpowiada aktualnym potrzebom nowoczesnych pracodawców. Zajęcia polegają nie tylko na zdobywaniu wiedzy merytorycznej, ale również na kształtowaniu wielu umiejętności praktycznych w trakcie szkoleń, warsztatów i praktyk. Absolwenci prawa w biznesie są kompleksowo przygotowani do budowania kariery zawodowej.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku prawoWykształceni, świetnie przygotowani zawodowo prawnicy mają wiele możliwości zawodowych, poczynając od aplikacji adwokackich, radcowskich czy sędziowskich, a na zatrudnieniu w nowoczesnych firmach z różnych sektorów kończąc. Wybór specjalizacji, na którą studenci decydują się w trakcie kształcenia, pozwala już w trakcie nauki budować doskonałe kompetencje oraz doświadczenie zawodowe, które zdecydowanie zwiększa możliwości na rynku pracy.

Kompetentni prawnicy poszukiwani są w firmach w każdej branży, mogą rozwijać się zawodowo w wielu kierunkach, nic nie stoi także na przeszkodzie, by pracowali w środowisku międzynarodowym. Po ukończeniu prawa absolwenci są nie tylko merytorycznie przygotowani do zawodu, ale również posiadają rozległą wiedzę z wielu innych dziedzin. Między innymi, posiadają umiejętności i kompetencje do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która pozwala na budowanie własnej marki w oparciu o kwalifikacje, kompetencje oraz rekomendacje wielu zadowolonych klientów.

Szukasz podobnego kierunku studiów? Zapoznaj się ze studiami na kierunku: Ekonomia Poznań


Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu prawa w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza


Prawo pracy

Studia na kierunku prawo pracy przeznaczone są dla osób zainteresowanych kwestiami prawa pracowniczego, ale także dla osób piastujących ważne stanowiska w firmach, czy też instytucjach publicznych. Student zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi Kodeksu Pracy, dokumentów regulujących prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, oraz europejskiego prawa pracy w tym koordynacji procesów zabezpieczenia społecznego. Ponadto na tym kierunku zdobędą szczegółową wiedzę z zakresu: źródeł prawa pracy, podstawy stosunku pracy w tym: rodzaju umów, sposobów ich zawiązywania, ograniczeń stosowanych w umowach itp. Dodatkowym atutem dla osób studiujących prawo pracy jest pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony pracy kobiet oraz zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przez czynnych pracowników prawnych tj. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów podyplomowych na kierunku prawo pracy w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Prawo w biznesie

Student na kierunku prawo w biznesie posiądzie specjalistyczną wiedzę z zakresu: rozumienia wszelkiego rodzaju tekstów prawnych, analizowania wzajemnych relacji między wewnętrznymi oraz zewnętrznymi regulacjami prawnymi, które w sposób bezpośredni wpływają na pracę przedsiębiorstwa, wykonywania działań gospodarczych w oparciu o kwestie prawne, dostrzegania kierunków rozwoju, a także zmian regulacji prawnych w kontekście zmian ekonomicznych i społecznych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo student posiądzie wysokie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie prawa jednostek gospodarczych uzupełnione o wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawnych regulacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Przykładowymi przedmiotami realizowanymi w ramach tego kierunku są: Prawo podatkowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo bankowe ale także rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Czas trwania studiów: 1 rok akademicki – 2 semestry
Opłaty całkowita opłata: 3800

Oferta kształcenia na kierunku Prawo w biznesie w Poznaniu Sprawdź ofertę kształcenia.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Studia z zakresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego zaliczają się do kształcenia w dziedzinie nauk społecznych. Student na tym kierunku posiądzie wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania, organizacji, kompetencji i odpowiedzialności organów prowadzących postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, potrafi opisać szczegółowo sytuację uczestników danego postępowania tzn. dłużników, wierzycieli itd., zna źródła prawa UE dotyczące czynności restrukturyzacyjnych, oraz umiejętnie posługuje się terminologią z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Aby podjąć studia podyplomowe na tym kierunku student zobowiązany jest do przedstawienia dyplomu studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku. Jest to niezbędny element do zakwalifikowania się na listę studentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata za studia: 4500

Studia podyplomowych na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w Poznaniu, sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Prawo w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Prawo możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania. Taką ofertę posiadają m.in. Uniwersytet Wrocławski oraz SWPS zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Prawo zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 26-02-2021