Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

5 uczelni w Poznaniu - kierunek Rachunkowość

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

E-mail.: rekrutacja@wszib.com.pl

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Rachunkowość

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 00, 600 851 082, 698 123 519

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.merito.pl/poznan/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856 91 90, 61 856 91 88

E-mail.: rekrutacja@ue.poznan.pl

ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Rachunkowość i finanse biznesu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel.: 61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

E-mail.: rekrutacja@up.poznan.pl

up.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość

Adres: ul. 28 Czerwca 1956 217/219

61-485 Poznań

Tel.: 502 837 451, 509 420 756, 502 864 817

E-mail.: rekrutacja@wshiu.pl

wshiu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fianse i rachunkowość

Filmy - Rachunkowość

Jak zdobyć pracę w rachunkowości?

Moja droga na szczyt świata finansów - Aleksandra Friedel - Konferencja ZMID

Uczelnie z kierunkiem rachunkowość w Poznaniu

Liczba uczelni

W Poznaniu możemy odbyć studia na kierunku rachunkowość w 8 szkołach wyższych – 2 publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz 6 niepublicznych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, Akademia Kupiecka oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Tryby studiowania

Rachunkowości w stolicy wielkopolski możemy uczyć się w dwóch trybach: stacjonarnym – od poniedziałku do piątku oraz niestacjonarnym – w weekendy. Możemy wybrać również czy chcemy udać się na studia licencjackie (trwające ok. 3,5 roku) i później ewentualnie kontynuować naukę na magisterskich uzupełniających bądź wybrać się na jednolite studia magisterskie, co sprawi, że stres związany z obroną pracy będziemy przeżywać tylko raz.

Ceny

Za studia na uczelniach prywatnych oraz niestacjonarne na uczelniach publicznych obowiązują nas opłaty w postaci czesnego. Możemy je uiszczać raz w roku, raz w semestrze bądź co miesiąc. Na niektórych uczelniach płacenie w miesięcznych ratach jest trochę droższe niż gdybyśmy opłacili rok lub semestr z góry. Za ten kierunek będziemy płacić ok. 2000-2500 zł w ujęciu semestralnym.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Studia rachunkowość Poznań specjalizacje:

Doradztwo podatkowe

W trakcie studiów zostanie przekazana wiedza związana z prawem podatkowym oraz księgowością. Program nauczania zawiera również przekazanie szczegółowych informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce, uzupełniania ewidencji podatkowej oraz rozliczania zobowiązań podatkowych. Po zakończonej nauce można rozpocząć pracę jako doradca podatkowy bądź biegły rewident. Usługi doradców podatkowych są mile widziane w różnorodnych korporacjach oraz jednostkach finansowych. W trakcie studiów odbywają się praktyki ułatwiające wkroczenie na ścieżkę zawodową.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Program nauczania szkoli z zakresu pozyskiwania oraz analizowania informacji finansowych różnego pochodzenia, przekazuje zasady związane z opodatkowaniem działalności firmy, przedstawia narządzania oraz sposoby wspierające zmaganie się z kłopotliwymi sytuacjami. Ponadto absolwent wie jakie występują techniki oraz sposoby przeprowadzania negocjacji o charakterze finansowym, jest w stanie określić sytuację finansową jednostki gospodarczej oraz stwierdzić poziom opłacalności inwestycyjnej. Wyznaczenie ryzyka finansowego w jednostce również nie sprawia problemów. Ukończenie tego kierunku oferuje zatrudnienie w działach ekonomiczno – finansowych jednostek gospodarczych, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz doradztwa inwestycyjnego i podatkowego, biurach doradztwa finansowego i rachunkowego oraz instytucjach państwowych i samorządowych. Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

zdjecie


Rachunkowość i podatki

Studia na tym kierunku przeznaczone są dla każdej osoby pragnącej zgłębić swoją wiedzę z zakresu: prawa podatkowego, bilansowego i gospodarczego, ale także dla osób zorientowanych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zagadnienia z rachunkowości często nie są zgodne z rozwiązaniami podatkowymi, dlatego też nie można mówić o rachunkowości bez nawiązania do systemu podatkowego. Studenci na kierunku Rachunkowość i podatki zdobędą aktualną ale przede wszystkim praktyczną wiedzę konieczną do wykonywania zawodu księgowego oraz do innych profesji, w których wymaga się wiedzy z obu tych dziedzin. Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, również nieekonomiczne.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów: 4500

Program studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i podatki w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Rachunkowość i finanse

Studia na kierunku Rachunkowość i finanse są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które zainteresowane są poszerzeniem wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, ryzyka w finansach a także działania instytucji finansowych tj. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz innych jednostkach administracji publicznej. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu: prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizy działalności przedsiębiorstwa na podstawie różnorodnych sprawozdań finansowych, podstaw prawa podatkowego, zarządzania majątkiem obrotowym oraz finansowej oceny projektów inwestycyjnych. Ukończenie studiów na tym kierunku gwarantuje znajomość mechanizmów rejestracji na kontach księgowych, umiejętność wyceny konkretnych pozycji bilansowych, interpretacji, analizy finansowej, znajomość podstaw parametryzacji poszczególnych systemów finansowo-księgowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłaty całkowita opłata: 4500

Oferta kształcenia na kierunku Rachunkowość i finanse Sprawdź ofertę kształcenia.

Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Studia na kierunku Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa przygotują osobę do pracy w środowisku instytucji administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych. Osoba podejmująca pracę w sektorze finansów publicznych będzie mogła zająć się: planowaniem budżetu, kadrami, zamówieniami publicznymi, rachunkowością budżetu, a nawet projektami unijnymi. Program studiów obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu: finansów publicznych, planowania wydatków w sektorze finansów publicznych, sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, oszustw i nadużyć finansowych w organizacjach publicznych oraz postępowania administracyjnego. Zajęcia odbywają raz lub dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych zjazdów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata za studia: 4200

Studia podyplomowe na kierunku Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Rachunkowość w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Rachunkowość możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania zobacz więcej.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Rachunkowość zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 02-03-2021