Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

8 uczelni w Poznaniu - kierunek Rachunkowość

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX.: 61 835 15 04

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Rachunkowość

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

FAX.: 61655-32-27

www.wsb.pl/poznan

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856-91-91

FAX.: 61 866-89-24

www.ue.poznan.pl

Adres: ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel.: 61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

FAX.:

www.up.poznan.pl

Uczelnie z kierunkiem rachunkowość w Poznaniu

Liczba uczelni

W Poznaniu możemy odbyć studia na kierunku rachunkowość w 8 szkołach wyższych – 2 publicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz 6 niepublicznych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, Akademia Kupiecka oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Tryby studiowania

Rachunkowości w stolicy wielkopolski możemy uczyć się w dwóch trybach: stacjonarnym – od poniedziałku do piątku oraz niestacjonarnym – w weekendy. Możemy wybrać również czy chcemy udać się na studia licencjackie (trwające ok. 3,5 roku) i później ewentualnie kontynuować naukę na magisterskich uzupełniających bądź wybrać się na jednolite studia magisterskie, co sprawi, że stres związany z obroną pracy będziemy przeżywać tylko raz.

Ceny

Za studia na uczelniach prywatnych oraz niestacjonarne na uczelniach publicznych obowiązują nas opłaty w postaci czesnego. Możemy je uiszczać raz w roku, raz w semestrze bądź co miesiąc. Na niektórych uczelniach płacenie w miesięcznych ratach jest trochę droższe niż gdybyśmy opłacili rok lub semestr z góry. Za ten kierunek będziemy płacić ok. 2000-2500 zł w ujęciu semestralnym.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Studia rachunkowość Poznań specjalizacje:

Doradztwo podatkowe

W trakcie studiów zostanie przekazana wiedza związana z prawem podatkowym oraz księgowością. Program nauczania zawiera również przekazanie szczegółowych informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce, uzupełniania ewidencji podatkowej oraz rozliczania zobowiązań podatkowych. Po zakończonej nauce można rozpocząć pracę jako doradca podatkowy bądź biegły rewident. Usługi doradców podatkowych są mile widziane w różnorodnych korporacjach oraz jednostkach finansowych. W trakcie studiów odbywają się praktyki ułatwiające wkroczenie na ścieżkę zawodową.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Program nauczania szkoli z zakresu pozyskiwania oraz analizowania informacji finansowych różnego pochodzenia, przekazuje zasady związane z opodatkowaniem działalności firmy, przedstawia narządzania oraz sposoby wspierające zmaganie się z kłopotliwymi sytuacjami. Ponadto absolwent wie jakie występują techniki oraz sposoby przeprowadzania negocjacji o charakterze finansowym, jest w stanie określić sytuację finansową jednostki gospodarczej oraz stwierdzić poziom opłacalności inwestycyjnej. Wyznaczenie ryzyka finansowego w jednostce również nie sprawia problemów. Ukończenie tego kierunku oferuje zatrudnienie w działach ekonomiczno – finansowych jednostek gospodarczych, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz doradztwa inwestycyjnego i podatkowego, biurach doradztwa finansowego i rachunkowego oraz instytucjach państwowych i samorządowych. Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Data publikacji: 18-11-2019