Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

6 uczelni w Poznaniu - kierunek Administracja

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

E-mail.: rekrutacja@wszib.com.pl

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zobacz więcej

Adres: ul. Świętego Michała 43

61-119 Poznań

Tel.: +48 61 670 41 18

E-mail.: bos.poznan@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zobacz więcej

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 00, 600 851 082, 698 123 519

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.merito.pl/poznan/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zarządzanie w administracji lokalnej

Adres: ul. Bułgarska 55

60-320 Poznań

Tel.: +48 61 832 11 79

E-mail.: rekrutacja@ansm.pl

ansm.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. 28 Czerwca 1956 217/219

61-485 Poznań

Tel.: 502 837 451, 509 420 756, 502 864 817

E-mail.: rekrutacja@wshiu.pl

wshiu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Filmy - Administracja

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Dobra praca w administracji?

Studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Praca w administracji daje wiele perspektyw, a liczba urzędów i urzędników wskazuje na to, że w najbliższym czasie raczej nie zabraknie zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Trzeba jednak pamiętać o ty, aby ten kierunek studiów wybierać nie pod kątem możliwości zawodowych, a własnych zainteresowań i predyspozycji. Studenci administracji powinni być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa i ustawami, a także śledzić życie gospodarcze i ekonomiczne. Musza też w trakcie nauki przyswoić sporo wiedzy teoretycznej, trzeba wiec liczyć się z długim czasem poświęconym na studiowanie podręczników. Studenci administracji powinni być sumienni, odpowiedzialni, dokładni, a także umieć organizować sobie pracę własną. Dobrą umiejętnością jest też umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz praca w stresujących warunkach. Urzędnicy często bowiem pracują na pierwszej linii frontu z trudnymi petentami.

 Gramatyka angielska


Studia bezpłatne w Poznaniu - zasady rekrutacji

Administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza - rok 2022/23

Perspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku administracja

Jak w każdym dużym mieście, także w poznaniu jest wiele możliwości dla absolwentów kierunku administracja. Mogą oni pracować przede wszystkim w urzędach i instytucjach państwowych, które regularnie organizują nabory na poszczególne administracyjne stanowiska. Aby otrzymać takie zatrudnienie, trzeba spełniać wszystkie warunki, dlatego warto obok studiowania także samodzielnie się dokształcać i już na etapie studiów odbyć wiele stażów i praktyk zawodowych. Absolwenci kierunku administracja mają też spore możliwości w sektorze prywatnym. Wiele firm, szczególnie dużych przedsiębiorstw, ma bardzo rozbudowane działy administracji, potrzebują wiec nieustannie dobrych, wyspecjalizowanych fachowców w swojej dziedzinie. O możliwościach pracy po administracji bardzo często decyduje też specjalizacja wybrana w trakcie studiów, warto więc już na początku dokonać dobrego wyboru specjalizacji, po której będzie można liczyć na spore możliwości zatrudnienia.

Zobacz również: kierunek prawo w Poznaniu.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

zdjecie


Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Studia na kierunku Kontrola zarządcza w administracji publicznej koncentrują się na zdobyciu wiedzy w zakresie wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów zgodnie z oczekiwaniami określonymi przez administrację w kontekście kontrolo zarządczej. Aktywne uczestnictwo w programie pozwala na zdobycie umiejętności wymaganych do skutecznego wdrażania i monitorowania systemu kontroli w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci zyskają szerszą perspektywę w zakresie rozpoznawania szans i zagrożeń w osiąganiu celów, zapobieganiu pojawiania się potencjalnego ryzyka, usprawnienia sposobów komunikacji oraz uzyskiwania informacji zwrotnych. Program studiów uwzględnia również: podstawy rachunkowość finansowej i zarządczej, audyt wewnętrzny, wykrywanie oszust i nadużyć.
Studia realizowane są wraz z z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów: 4200

Program studiów podyplomowych na kierunku Kontrola zarządcza w administracji publicznej w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Studia na tym kierunku mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia: zarządzania strategicznego w jednostce administracyjnej, psychologii zarządzania, kierowania zespołem, planowania i organizacji pracy, techniki negocjacji oraz rozwiązania konfliktów, metody podejmowania decyzji kierowniczych, kształtowanie wizerunku i zarządzanie wynikami pracy. Dobór takich przedmiotów wynika z ich aktualności oraz praktycznej przydatności. Zięcia realizowane są przez praktyków oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz osoby zainteresowane problematyką przedmiotową organizacji, ukierunkowaną na administrację publiczną.
Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłaty całkowita opłata: 4350

Oferta kształcenia na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Sprawdź ofertę kształcenia.

Master of Public Administration

Studia na kierunku Master of Public Administration są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie specjalistów z zakresu zarządzania w sektorze administracji publicznej. Jest to odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach Master of Business Administration, który jest zorientowany na kształcenie osób pracujących w sektorze prywatnym. Interdyscyplinarnych charakter studiów z naciskiem na zarządzanie, administrację publiczną oraz politykę rozwoju lokalnego i regionalnego wpływa na wszechstronne wykształcenie studentów. Uzupełnienie tej wiedzy przedmiotami prawnymi, ekonomicznym, finansowymi, socjologicznymi, politologicznymi daje mocne fundamenty teoretyczne, które z doświadczeniem tworzą perspektywiczne środowisko dla studentów.

Absolwenci studiów MPA uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration oraz pamiątkowy dyplom ukończenia studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata za studia: 9600

Studia podyplomowe na kierunku Master of Public Administration w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Administracja w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Administracja możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania zobacz więcej.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Administracja zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 19-04-2022