Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

6 uczelni w Poznaniu - kierunek Administracja

Adres: ul. Głogowska 18

60-734 Poznań

Tel.: 61 869 20 23

FAX.: 61 271 12 75

Galeria School of Form
Galeria School of Form

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX.: 61 835 15 04

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

FAX.: 61655-32-27

www.wsb.pl/poznan

Nasze wydziały/kierunki

Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Informatyka (zobacz specjalizacje)
Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo wewnętrzne (zobacz specjalizacje) Administracja (zobacz specjalizacje)
Inżynieria zarządzania (zobacz specjalizacje) Logistyka (zobacz specjalizacje) Prawo w biznesie (zobacz specjalizacje)
Prawo (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)
Handel międzynarodowy (zobacz specjalizacje) Psychologia w biznesie (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje)
Computer Science – BSc. degree program (zobacz specjalizacje) Engineering Management- BSc. degree program (zobacz specjalizacje) English Philology (zobacz specjalizacje)
International Trade (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość - studia dualne (zobacz specjalizacje) Management (zobacz specjalizacje)
Informatyka (zobacz specjalizacje) Management (zobacz specjalizacje) Zarządzanie- studia online (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie dla inżynierów (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

FAX.:

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Administracja Akustyka (zobacz specjalizacje) Archeologia
Astronomia Bałkanistyka Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Bioinformatyka Biologia (zobacz specjalizacje)
Biotechnologia Chemia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Etnologia
Europeistyka Europeistyka kulturowa Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia (zobacz specjalizacje) Filologia angielska (zobacz specjalizacje) Filologia polska
Filologia polska jako obca Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Filozofia (zobacz specjalizacje)
Fizyka Fizyka medyczna Geografia (zobacz specjalizacje)
Geoinformacja Geologia (zobacz specjalizacje) Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje)
Gospodarka wodna Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Kognitywistyka
Komunikacja europejska (zobacz specjalizacje) Kultura klasyczna Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje)
Matematyka Media interaktywne i widowiska Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
Muzykologia Ochrona dóbr kultury Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje)
Optometria Pedagogika (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje)
Praca socjalna Prawo (zobacz specjalizacje) Psychologia
Reżyseria dźwięku Socjologia Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Techniczne zastosowanie internetu Technologie komputerowe Teologia (zobacz specjalizacje)
Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze Wschodnioznawstwo
Zarządzanie Geodezja i kartografia

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856-91-91

FAX.: 61 866-89-24

www.ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki

Kierunek: EkonomiaWydział Ekonomii (zobacz specjalizacje) Kierunek: Finanse i rachunkowość biznesuWydział Zarządzania (zobacz specjalizacje) Kierunek: TowaroznawstwoWydział Towaroznawstwa (zobacz specjalizacje)
Kierunek: Informatyka i ekonometriaWydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (zobacz specjalizacje) Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarczeWydział Gospodarki Międzynarodowej (zobacz specjalizacje) Kierunek: Finanse i rachunkowość Wydział Ekonomii (zobacz specjalizacje)
Kierunek: Polityka społeczna Wydział Ekonomii (zobacz specjalizacje) Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcjiWydział Towaroznawstwa (zobacz specjalizacje) Kierunek: Gospodarka przestrzennaWydział Zarządzania (zobacz specjalizacje)
Kierunek: ZarządzanieWydział Zarządzania (zobacz specjalizacje) Kierunek: Gospodarka turystycznaWydział Gospodarki Międzynarodowej Kierunek prawno-ekonomiczny Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Product & Process Management Kierunek: Finance

Filmy - Administracja

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Dobra praca w administracji?

Studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Praca w administracji daje wiele perspektyw, a liczba urzędów i urzędników wskazuje na to, że w najbliższym czasie raczej nie zabraknie zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Trzeba jednak pamiętać o ty, aby ten kierunek studiów wybierać nie pod kątem możliwości zawodowych, a własnych zainteresowań i predyspozycji. Studenci administracji powinni być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa i ustawami, a także śledzić życie gospodarcze i ekonomiczne. Musza też w trakcie nauki przyswoić sporo wiedzy teoretycznej, trzeba wiec liczyć się z długim czasem poświęconym na studiowanie podręczników. Studenci administracji powinni być sumienni, odpowiedzialni, dokładni, a także umieć organizować sobie pracę własną. Dobrą umiejętnością jest też umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz praca w stresujących warunkach. Urzędnicy często bowiem pracują na pierwszej linii frontu z trudnymi petentami.

 Gramatyka angielska


Perspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku administracja

Jak w każdym dużym mieście, także w poznaniu jest wiele możliwości dla absolwentów kierunku administracja. Mogą oni pracować przede wszystkim w urzędach i instytucjach państwowych, które regularnie organizują nabory na poszczególne administracyjne stanowiska. Aby otrzymać takie zatrudnienie, trzeba spełniać wszystkie warunki, dlatego warto obok studiowania także samodzielnie się dokształcać i już na etapie studiów odbyć wiele stażów i praktyk zawodowych. Absolwenci kierunku administracja mają też spore możliwości w sektorze prywatnym. Wiele firm, szczególnie dużych przedsiębiorstw, ma bardzo rozbudowane działy administracji, potrzebują wiec nieustannie dobrych, wyspecjalizowanych fachowców w swojej dziedzinie. O możliwościach pracy po administracji bardzo często decyduje też specjalizacja wybrana w trakcie studiów, warto więc już na początku dokonać dobrego wyboru specjalizacji, po której będzie można liczyć na spore możliwości zatrudnienia.

Zobacz również: kierunek prawo w Poznaniu.

Data publikacji: 17-11-2020