Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

1 uczelnia w Poznaniu - kierunek Socjologia

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Socjologia Zaawansowane badania socjologiczne
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Adres: ul. Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

Tel.: 62 76 79 500, 62 75 72 618

E-mail.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Socjologia bezpieczeństwa Zobacz więcej

Uczelnie z kierunkiem Socjologia w Poznaniu

Opis kierunku

Dzięki socjologii nauczysz się odkrywać reguły i procesy rządzące społeczeństwem. Dzięki temu będziesz w stanie przewidzieć pewne zachowania mniejszej lub większej grupy osób i pomożesz znaleźć rozwiązanie ewentualnych problemów nimi rządzących. Socjologia to nauka łącząca w sobie elementy wielu nauk społecznych jak ekonomia, polityka czy humanistycznych: historia, filozofia, a także antropologii czy matematyki.

Liczba uczelni

W Poznaniu socjologię można studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Inne publiczne uczelnie nie oferują tego kierunku. Podobnie jest z ofertą uczelni prywatnych.

Tryby Studiowania

Socjologia na UAM jest prowadzona w formie studiów dziennych dwu stopniowych, tzn. po ukończeniu pierwszego etapu studiów otrzymacie dyplom licencjata, który można uzupełnić dyplomem magistra po ukończeniu studiów II stopnia.

Ceny

Uczelnia nie oferuje możliwości studiowania w innym trybie niż stacjonarny-dzienny.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Adama Mickiewicza


zasady rekrutacji UAM


Specjalizacje na kierunku socjologia w PoznaniuSocjologia specjalizacje: Badania opinii publicznej, Socjologia w komunikacji międzyludzkiej, Socjologia w zarządzaniu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Socjologia jest kierunkiem chętnie wybieranym przez osoby, które chcą kształcić się w tematyce humanistycznej i społecznej. Studia socjologiczne dają rozległą wiedze o świecie, dzięki czemu ich absolwenci mają ogromne możliwości zawodowe. W kształceniu na kierunku socjologia bardzo ważne jest połączenie wiedzy teoretycznej z warsztatami, szkoleniami i praktykami, które dadzą przyszłym absolwentom sporo umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji do dalszej pracy. Studia na kierunku socjologia trwają 5 lat, jednak są rozbite na 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie. Już ukończenie studiów licencjackich daje wiele możliwości zawodowych, dzięki czemu studia drugiego stopnia można robić równolegle do rozwijania kariery zawodowej.

Wśród specjalizacji dostępnych na kierunku socjologia bardzo popularne wśród kandydatów są: badanie opinii publicznej, socjologia w komunikacji międzyludzkiej oraz socjologia w zarządzaniu. Specjalizacja w badaniu opinii publicznej buduje umiejętność przeprowadzania badań oraz analizowania i podsumowywania ich wyników, a także tworzenia na ich podstawie konkretnych teorii i analiz. Socjologia w zarządzaniu to świetna propozycja dla osób, które swoją przyszłość widzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub chcą rozwijać się jako menadżerowie lub kierownicy projektów. Socjologia w komunikacji międzyludzkiej daje wiele możliwości, między innymi pozwala na znalezienie zatrudnienia w mediach. W zależności od wyboru konkretnej specjalizacji studenci w trakcie nauki skupiają się na określonych dziedzinach wiedzy, dzięki czemu po ukończeniu studiów są specjalistami w swojej dziedzinie. Posiadają zarówno wiedze teoretyczną, jak i doświadczenie, które zdobywają w trakcie studenckich stażów czy praktyk.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku socjologiaSocjologia oraz wszystkie jej specjalizacje to studia, które zaplanowano z myślą o dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Absolwenci studiów są więc świetnie przygotowani w swoich dziedzinach, mogą znaleźć pracę w instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych, ośrodkach badawczych, mediach, a także w wielu prywatnych podmiotach w różnych sektorach gospodarki.

Dobry socjolog, który zna zachowania społeczne, potrafi je nazywać, przewidywać zmiany zachowania czy upodobań, to doskonały specjalista, który przyda się praktycznie w każdej firmie nastawionej na rozwój. Warto jednak podkreślić, że samo ukończenie studiów to dopiero pierwszy krok do ciekawej kariery zawodowej. Co roku mury wielu humanistycznych uczelni opuszczają tysiące socjologów. Szanse na dobre zatrudnienie mają przede wszystkim osoby, które są otwarte na nieustanne dokształcanie, zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Data publikacji: 11-08-2019