Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

2 uczelnie w Poznaniu - kierunek Transport

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Transport i spedycja Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym

Adres: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

FAX.: 61 665-3750

www.put.poznan.pl