Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Adres: ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

TEL. +48 61 424 29 42

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

Opis uczelni - ANS w Gnieźnie - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Uchwalona w 1997r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Ustawa o wyższych szkołach zawodowych”, zapoczątkowała tworzenie tego typu szkół, mających na celu zasilenie regionalnych rynków pracy.

Gnieźnieńską wyższą szkołę zawodową utworzono 01-VII-2004r., na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. Początkowa uczelnia kształciła studentów w kierunkach technicznych, kontynuując działalność gnieźnieńskiej filii Politechniki Poznańskiej. Rozszerzenie oferty edukacyjnej, podyktowane było zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami studentów, dlatego uczelnia bardzo szybko zaczęła otwierać nowe, popularne kierunki studiów.

Obecnie oferta edukacyjna uczelni obejmuje kierunki inżynierskie, bezpieczeństwa publicznego i medyczne. Realizując praktyczny profil kształcenia, uczelnia cały czas monitoruje zmiany gospodarcze, dostosowując program do współczesnych wymogów i zapewniając studentom nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego podczas praktyk, które odbywają się w przedsiębiorstwach i instytucjach ściśle współpracujących z uczelnią. Działania te sprawiają, że absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie dużo łatwiej znajdują zatrudnienie.

Misja Uczelni ANS - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Położona w sercu Polski, Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie jest państwową instytucją edukacyjną oferującą bogaty wybór programów studiów na wszystkich trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Misja Uczelni ANS składa się z trzech głównych filarów: edukacji, badań naukowych oraz wzajemnej integracji społeczności akademickiej. Uczelnia kładzie nacisk na dostarczanie wysokiej jakości nauczania, które jest mocno związane z najnowszymi badaniami naukowymi, żeby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy. Jej długoterminowym celem jest stworzenie środowiska akademickiego, które inspiruje studentów do poszukiwań naukowych i kreatywnego myślenia.

Znajdująca się na terenie historycznego miasta Gniezno, uczelnia składa się z nowoczesnych budynków, których architektura harmonizuje z zabytkowym otoczeniem. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, jako instytucja państwowa, stworzona została, aby edukować, rozwijać umiejętności i kształcić przyszłych liderów w wielu dziedzinach.

Koła naukowe - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Szczególne miejsce w strukturze uczelni zajmują koła naukowe. Są one nieodzownym elementem w procesie edukacji, dającym możliwość praktycznego zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy. Studenci mają do wyboru wiele różnych tematów badawczych, które odpowiadają ich zainteresowaniom naukowym.

Jednym z najbardziej popularnych jest koło naukowe ekonomii, które skupia zainteresowanych tematyką biznesu. Studenci mogą tam rozwijać swoje umiejętności analityczne i rozwiązywać probleny, które napotykają firmy w realnym świecie.

Bardzo gorąco zachęcamy do włączenia się w działalność kół naukowych, gdyż są one idealną platformą do wymiany myśli, pomysłów, ale przede wszystkim dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.