Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

13 uczelni w Poznaniu - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 222

E-mail.: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia zarządzania

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

E-mail.: rekrutacja@wszib.com.pl

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zobacz więcej

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 697 690 034, 697 230 138

E-mail.: rekrutacja@cdv.pl

Galeria Collegium Da Vinci  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Da Vinci  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie w IT Zobacz więcej Zarządzanie kreatywne Zobacz więcej

Adres: ul. Świętego Michała 43

61-119 Poznań

Tel.: +48 61 670 41 18

E-mail.: bos.poznan@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum - Filia w Poznaniu <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zobacz więcej

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 00, 600 851 082, 698 123 519

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.merito.pl/poznan/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zarządzanie online Inżynieria zarządzania
Zarządzanie dla inżynierów

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

E-mail.: rekrutacja@wsl.com.pl

www.wsl.com.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie państwem Zarządzanie i prawo w biznesie Językoznawstwo i zarządzanie informacją
Zarządzanie w administracji lokalnej Zarządzanie środowiskiem

Adres: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

E-mail.: rekrutacja@put.poznan.pl

put.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria zarządzania Zarządzanie i inżynieria produkcji

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856 91 90, 61 856 91 88

E-mail.: rekrutacja@ue.poznan.pl

ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji

Adres: ul. Nieszawska 19

61-022 Poznań

Tel.: 61 871-15-30, 61 877-10-82

E-mail.: wshig@wshig.poznan.pl

https://www.wshig.pl/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji Zarządzanie Hotelarstwem pod Patronatem Sheraton Poznań

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Galeria Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Adres: ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

Tel.: +48 61 424 29 42

E-mail.: promocja@ans-gniezno.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Adres: ul. Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

Tel.: 62 76 79 500, 62 75 72 618

E-mail.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zobacz więcej Zarządzanie kryzysowe Zobacz więcej Zarządzanie i dowodzenie Zobacz więcej

Filmy - Zarządzanie

Jak zarządzać czasem?

Zarządzanie państwem - wywiad z dr. Pawłem Antkowiakiem

Studia bezpłatne i płatne - Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu - Zasady rekrutacji

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Liczba uczelni

Zarządzanie w stolicy wielkopolski możemy studiować aż na 16 uczelniach: 4 państwowych –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz na 12 prywatnych – SWPS Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Kupiecka, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Collegium da Vinci, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I i Europejska Wyższa Szkoła Biznesu.

Tryby studiowania

Ten kierunek w Poznaniu jest dostępny dla studentów w dwóch trybach – dziennym (od poniedziałku do piątku) oraz zaocznym (w weekendy). Studia kończymy po 3 latach obroną pracy licencjackiej i możemy je kontynuować na 2-letnich studiach magisterskich. Dostępne są również studia jednolite magisterskie trwające 5 lat które wieńczy obrona i uzyskanie tytułu magistra.

Ceny

W Poznaniu za studia na kierunku zarządzanie zapłacimy ok. 2000 - 2500 zł za semestr. Ceny są uzależnione od uczelni oraz od trybu studiowania.

Studia bezpłatne w Poznaniu – zasady rekrutacji

Rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - rok 2022/23

Kierunki związane z zarządzaniem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza:
- Zarządzanie i prawo w biznesie
- Zarządzanie państwem
- Zarządzanie państwem - studia w języku angielskim (Public Governance)
- Zarządzanie środowiskiem
- Zintegrowane planowanie rozwoju


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia - rok 2022/23


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Zasady rekrutacji Politechnika Poznańska - Inżynieria zarządzania - rok 2022/23


Źródło: Politechnika Poznańska

Perspektywy pracy

Zarządzanie jest bardzo szerokim kierunkiem studiów, po którym możemy szukać pracy praktycznie w każdej branży, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Możemy pójść w kierunku bardziej ekonomicznym i zatrudnić się jako analityk finansowy czy księgowy, bądź pracować w działach HR czy jako manager marki.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się pod linkiem - uczelnie poznań.

Studia zarządzanie Poznań specjalizacje:

Zarządzanie biznesem

Kierunek zarządzanie biznesem obejmuje naukę z zakresu ekonomii, prawa oraz społecznych przesłanek związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć zostają przedstawione metody tworzenia biznesplanów, odbywania negocjacji, a także zasady zmagania się z problematycznymi sytuacjami.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Planowanie działań oraz kierowanie ludźmi to podstawowe cechy absolwenta zarządzania zasobami ludzkimi. Po zakończonej edukacji można rozpocząć pracę menadżera w przedsiębiorstwie handlowym oraz usługowym, a także jednostkach sektora prywatnego.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Studenci tego kierunku mają wielkie plany na przyszłość, większość z nich ma w zamiarze otworzyć własną działalność. Nauka zwraca uwagę na współczesne rozwiązania w biznesie, które wielokrotnie nie są oczywiste. Absolwenci wiedzą w jaki sposób należy kierować innowacjami oraz gospodarować pieniędzmi uzyskanymi od Unii Europejskiej. W trakcie zajęć zwraca się uwagę na analizowanie oraz diagnozowanie potencjału rozwojowego oraz innowacyjnego jednostki gospodarczej.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie środowiskiem

W trakcie zajęć student uczy się na temat różnorodnych składników środowiska, a także sposobów ich chronienia. Zapoznaje się z relacjami, które występują pomiędzy ludźmi oraz przyrodą, a także efektami ich działań. Nauka ma formę zajęć laboratoryjnych, a także terenowych oraz oczywiście klasycznych wykładów.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie Państwem

Przyszłościowy kierunek, który oferuje pracę w instytucjach administracji państwowej, a także samorządowej. Media masowego przekazu także chętnie zatrudniają absolwentów kierunku zarządzanie państwem. Kierunek jak sama nazwa wskazuje skupia się na polityce państwa oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

zdjecie


Specjalista HR

Studia na kierunku Specjalista HR są odpowiedzią na panującą sytuację na rynku pracy. Nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie praw pracowniczych oraz rozwoju działów personalnych w przedsiębiorstwach (ale także w organizacjach o charakterze niebiznesowym) Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób zainteresowanych rekrutacją kandydatów a także wielopłaszczyznowym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Atutem zajęć jest ich operacyjny, praktyczny charakter, obejmujący zagadnienia z zakresu HR transakcyjnego jak i transformacyjnego. Program studiów składa się z kilku modułów zarówno teoretycznych jak i praktycznych, podczas których studenci przygotują się do pracy na podstawowych stanowiskach wykonawczych w działach HR, ale również zdobędą kompetencje przywódcze, gwarantujące stanowiska menadżerskie w firmach.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów: 5000

Program studiów podyplomowych na kierunku Specjalista HR w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

Student na tym kierunku ma za zadanie odpowiednio przygotować się do rzetelnego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, z wykorzystaniem elementów coachingu. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii oraz nauk o zarządzaniu, które pozwolą na skuteczne kształtowanie kompetencji menadżerskich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji publicznych, przedsiębiorstw oraz instytucji. Połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: psychologii oraz zarządzania jest fundamentem dla pełnego zrozumienia potrzeb pracowników w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie kompetencji coachingowych, w tym sesji z licencjonowanymi trenerami wpłyną na zdobycie wiedzy, która usprawni pracę każdej zatrudnionej osoby w firmie. Studia podyplomowe na kierunku Coaching Menedżerski są skierowane do absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom zawodowy licencjata lub magistra.

Czas trwania studiów: 1 rok akademicki – 2 semestry
Opłaty całkowita opłata: 8450

Oferta kształcenia na kierunku Coaching Menedżerski w Poznaniu Sprawdź ofertę kształcenia.

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Studia z zakresu Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi są zorientowane na zdobycie wiedzy, umiejętności ale przede wszystkim kompetencji niezbędnych do specjalistycznego zarządzania zasobami ludzkimi z zaznaczeniem ekonomicznych warunków pracy. Studenci w ramach programu będą realizować 4 moduły:
1. Moduł teoretyczny – Zarządzanie pracą (rynek pracy jako warunek zarządzania zasobami ludzkimi)
2. Case Studies – autorskie opracowanie połączone z blokiem problemowym Zarządzanie pracą
3. Moduł teoretyczny - Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Case Studies – autorskie opracowanie zintegrowane z blokiem problemowych Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podejście teoretyczne jak i praktyczne ma na celu pełne wykwalifikowanie osoby do podjęcia pracy w działach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Student pozna niezbędne pojęcia, zdobędzie wiedzę z zakresu: organizacji pracy, prawa pracy, komunikacji interpersonalnej, psychologii pracy, zachowania człowieka w organizacji itp. Studia są przeznaczone osób posiadających już wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem zawodowym licencjata lub magistra.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata za studia: 4350

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi w Poznaniu, sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku zarządzanie w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku zarządzanie możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania. Taką ofertę posiadają m.in. Uniwersytet Wrocławski oraz SWPS zobacz również.

Jakie predyspozycje należy mieć aby studiować zarządzanie

Studia na kierunku zarządzanie to również należą do jednych z najbardziej popularnych. Jednak kandydaci, którzy pragną studiować na kierunku zarządzanie, powinni posiadać określone cechy, jak również umiejętności. Jedną z nich jest myślenie analityczne. Szereg problemów, przed którymi stawać będzie menadżer wymaga bacznego rozpatrzenia problemu, ale też znalezienia odpowiedniego i skutecznego rozwiązania. Z tej przyczyn równie ważna jest umiejętność pracy w zespole. Wszystko dlatego, że menadżer powinien także dawać przykład grupie, w jaki sposób powinna działać jako spójna, komunikatywna jednostka firmy.
Bardzo ważna jest zdolność planowania. Odpowiednio wytyczone cele, czy plan działania pozwalają na realizację odgórnych założeń, czy terminowego złożenia projektów, nad którymi dany zespół pracuje. Także wielozadaniowość jest jedną z umiejętności, której oczekuje się od osób na stanowisku kierowniczym.

Perspektywa pracy po studiach na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w wielu obszarach. Umiejętność planowania, radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, realizacji wytyczonych celów, jak też komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktu połączona ze zdolnością zarządzania zasobami ludzki są obecnie elementami strategicznymi, jeśli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. Tego typu pracownicy są poszukiwani w niemal każdej branży, gdzie przewidziane są stanowiska kierownicze.
Ponadto, absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w dziale HR, marketingu, agencjach reklamowych, firmach doradczych i wielu innych. Obecnie kierunek zarządzanie jest bardzo rozwojową perspektywą, jeśli chodzi o sam obszar działania. Jego zaletą jest duża elastyczność, ponieważ stanowiska kierownicze można objąć w wielu branżach, które także mogą być pokrewne dodatkowemu wykształceniu, czy innym pasjom, jak motoryzacja, media, czy IT.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Zarządzanie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.


Data publikacji: 18-05-2022