Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

14 uczelni w Poznaniu - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 222

E-mail.: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia zarządzania Psychologia zarządzania

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

E-mail.: rekrutacja@wszib.com.pl

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

E-mail.: rekrutacja@wsb.net.pl

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (Poznań)

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

E-mail.: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

www.wsb.pl/poznan

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Inżynieria zarządzania Zarządzanie
Zarządzanie- studia online Zarządzanie dla inżynierów

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

E-mail.: rekrutacja@wsl.com.pl

www.wsl.com.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zarządzanie i prawo w biznesie

Adres: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

E-mail.:

www.put.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Inżynierii Zarządzania

Adres: al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61 856-91-91

E-mail.:

www.ue.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Kierunek: Finanse i rachunkowość biznesuWydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcjiWydział Towaroznawstwa Kierunek: Gospodarka przestrzennaWydział Zarządzania
Kierunek: ZarządzanieWydział Zarządzania

Adres: ul. Nieszawska 19

61-022 Poznań

Tel.: 61 871-15-30, 877-10-82

E-mail.: wshig@wshig.poznan.pl

www.wshig.poznan.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 000

E-mail.: rekrutacja@cdv.pl

www.cdv.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie kreatywne

Filmy - Zarządzanie

Jak zarządzać czasem?

Zarządzanie państwem - wywiad z dr. Pawłem Antkowiakiem

Studia bezpłatne i płatne - Zarządzanie

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Liczba uczelni

Zarządzanie w stolicy wielkopolski możemy studiować aż na 16 uczelniach: 4 państwowych –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz na 12 prywatnych – SWPS Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Kupiecka, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Collegium da Vinci, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I i Europejska Wyższa Szkoła Biznesu.

Tryby studiowania

Ten kierunek w Poznaniu jest dostępny dla studentów w dwóch trybach – dziennym (od poniedziałku do piątku) oraz zaocznym (w weekendy). Studia kończymy po 3 latach obroną pracy licencjackiej i możemy je kontynuować na 2-letnich studiach magisterskich. Dostępne są również studia jednolite magisterskie trwające 5 lat które wieńczy obrona i uzyskanie tytułu magistra.

Ceny

W Poznaniu za studia na kierunku zarządzanie zapłacimy ok. 2000 - 2500 zł za semestr. Ceny są uzależnione od uczelni oraz od trybu studiowania.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Zasady rekrutacji Politechnika Poznańska


Aktualizacja 2019
Źródło: Politechnika Poznańska


Perspektywy pracy

Zarządzanie jest bardzo szerokim kierunkiem studiów, po którym możemy szukać pracy praktycznie w każdej branży, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Możemy pójść w kierunku bardziej ekonomicznym i zatrudnić się jako analityk finansowy czy księgowy, bądź pracować w działach HR czy jako manager marki.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się pod linkiem - uczelnie poznań.

Studia zarządzanie Poznań specjalizacje:

Zarządzanie biznesem

Kierunek zarządzanie biznesem obejmuje naukę z zakresu ekonomii, prawa oraz społecznych przesłanek związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć zostają przedstawione metody tworzenia biznesplanów, odbywania negocjacji, a także zasady zmagania się z problematycznymi sytuacjami.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Planowanie działań oraz kierowanie ludźmi to podstawowe cechy absolwenta zarządzania zasobami ludzkimi. Po zakończonej edukacji można rozpocząć pracę menadżera w przedsiębiorstwie handlowym oraz usługowym, a także jednostkach sektora prywatnego.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Studenci tego kierunku mają wielkie plany na przyszłość, większość z nich ma w zamiarze otworzyć własną działalność. Nauka zwraca uwagę na współczesne rozwiązania w biznesie, które wielokrotnie nie są oczywiste. Absolwenci wiedzą w jaki sposób należy kierować innowacjami oraz gospodarować pieniędzmi uzyskanymi od Unii Europejskiej. W trakcie zajęć zwraca się uwagę na analizowanie oraz diagnozowanie potencjału rozwojowego oraz innowacyjnego jednostki gospodarczej.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie środowiskiem

W trakcie zajęć student uczy się na temat różnorodnych składników środowiska, a także sposobów ich chronienia. Zapoznaje się z relacjami, które występują pomiędzy ludźmi oraz przyrodą, a także efektami ich działań. Nauka ma formę zajęć laboratoryjnych, a także terenowych oraz oczywiście klasycznych wykładów.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie Państwem

Przyszłościowy kierunek, który oferuje pracę w instytucjach administracji państwowej, a także samorządowej. Media masowego przekazu także chętnie zatrudniają absolwentów kierunku zarządzanie państwem. Kierunek jak sama nazwa wskazuje skupia się na polityce państwa oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

zdjecie


Specjalista HR

Studia na kierunku Specjalista HR są odpowiedzią na panującą sytuację na rynku pracy. Nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie praw pracowniczych oraz rozwoju działów personalnych w przedsiębiorstwach (ale także w organizacjach o charakterze niebiznesowym) Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób zainteresowanych rekrutacją kandydatów a także wielopłaszczyznowym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Atutem zajęć jest ich operacyjny, praktyczny charakter, obejmujący zagadnienia z zakresu HR transakcyjnego jak i transformacyjnego. Program studiów składa się z kilku modułów zarówno teoretycznych jak i praktycznych, podczas których studenci przygotują się do pracy na podstawowych stanowiskach wykonawczych w działach HR, ale również zdobędą kompetencje przywódcze, gwarantujące stanowiska menadżerskie w firmach.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów: 5000

Program studiów podyplomowych na kierunku Specjalista HR w Poznaniu, sprawdź tutaj.

Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

Student na tym kierunku ma za zadanie odpowiednio przygotować się do rzetelnego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, z wykorzystaniem elementów coachingu. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii oraz nauk o zarządzaniu, które pozwolą na skuteczne kształtowanie kompetencji menadżerskich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji publicznych, przedsiębiorstw oraz instytucji. Połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: psychologii oraz zarządzania jest fundamentem dla pełnego zrozumienia potrzeb pracowników w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie kompetencji coachingowych, w tym sesji z licencjonowanymi trenerami wpłyną na zdobycie wiedzy, która usprawni pracę każdej zatrudnionej osoby w firmie. Studia podyplomowe na kierunku Coaching Menedżerski są skierowane do absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom zawodowy licencjata lub magistra.

Czas trwania studiów: 1 rok akademicki – 2 semestry
Opłaty całkowita opłata: 8450

Oferta kształcenia na kierunku Coaching Menedżerski w Poznaniu Sprawdź ofertę kształcenia.

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Studia z zakresu Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi są zorientowane na zdobycie wiedzy, umiejętności ale przede wszystkim kompetencji niezbędnych do specjalistycznego zarządzania zasobami ludzkimi z zaznaczeniem ekonomicznych warunków pracy. Studenci w ramach programu będą realizować 4 moduły:
1. Moduł teoretyczny – Zarządzanie pracą (rynek pracy jako warunek zarządzania zasobami ludzkimi)
2. Case Studies – autorskie opracowanie połączone z blokiem problemowym Zarządzanie pracą
3. Moduł teoretyczny - Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Case Studies – autorskie opracowanie zintegrowane z blokiem problemowych Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podejście teoretyczne jak i praktyczne ma na celu pełne wykwalifikowanie osoby do podjęcia pracy w działach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Student pozna niezbędne pojęcia, zdobędzie wiedzę z zakresu: organizacji pracy, prawa pracy, komunikacji interpersonalnej, psychologii pracy, zachowania człowieka w organizacji itp. Studia są przeznaczone osób posiadających już wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem zawodowym licencjata lub magistra.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłata za studia: 4350

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi w Poznaniu, sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku zarządzanie w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku zarządzanie możesz podjąć we Wrocławiu, mieście oddalonym o 180 km od Poznania. Taką ofertę posiadają m.in. Uniwersytet Wrocławski oraz SWPS zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Zarządzanie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.


Data publikacji: 26-02-2021