Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

16 uczelni w Poznaniu - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Galeria Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Tel.: 61 27 11 222

FAX.:

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia zarządzania Psychologia zarządzania

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel.: 61 835 15 11, 601 305 212

FAX.: 61 835 15 04

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich

61-895 Poznań

Tel.: 61 655-33-00

FAX.: 61655-32-27

www.wsb.pl/poznan

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

FAX.:

amu.edu.pl

Filmy - Zarządzanie

Jak zarządzać czasem?

Zarządzanie państwem - wywiad z dr. Pawłem Antkowiakiem

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Liczba uczelni

Zarządzanie w stolicy wielkopolski możemy studiować aż na 16 uczelniach: 4 państwowych –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz na 12 prywatnych – SWPS Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Kupiecka, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Collegium da Vinci, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I i Europejska Wyższa Szkoła Biznesu.

Tryby studiowania

Ten kierunek w Poznaniu jest dostępny dla studentów w dwóch trybach – dziennym (od poniedziałku do piątku) oraz zaocznym (w weekendy). Studia kończymy po 3 latach obroną pracy licencjackiej i możemy je kontynuować na 2-letnich studiach magisterskich. Dostępne są również studia jednolite magisterskie trwające 5 lat które wieńczy obrona i uzyskanie tytułu magistra.

Ceny

W Poznaniu za studia na kierunku zarządzanie zapłacimy ok. 2000 - 2500 zł za semestr. Ceny są uzależnione od uczelni oraz od trybu studiowania.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Zasady rekrutacji Politechnika Poznańska


Aktualizacja 2019
Źródło: Politechnika Poznańska


Perspektywy pracy

Zarządzanie jest bardzo szerokim kierunkiem studiów, po którym możemy szukać pracy praktycznie w każdej branży, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Możemy pójść w kierunku bardziej ekonomicznym i zatrudnić się jako analityk finansowy czy księgowy, bądź pracować w działach HR czy jako manager marki.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się pod linkiem - uczelnie poznań.

Studia zarządzanie Poznań specjalizacje:

Zarządzanie biznesem

Kierunek zarządzanie biznesem obejmuje naukę z zakresu ekonomii, prawa oraz społecznych przesłanek związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć zostają przedstawione metody tworzenia biznesplanów, odbywania negocjacji, a także zasady zmagania się z problematycznymi sytuacjami.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Planowanie działań oraz kierowanie ludźmi to podstawowe cechy absolwenta zarządzania zasobami ludzkimi. Po zakończonej edukacji można rozpocząć pracę menadżera w przedsiębiorstwie handlowym oraz usługowym, a także jednostkach sektora prywatnego.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Studenci tego kierunku mają wielkie plany na przyszłość, większość z nich ma w zamiarze otworzyć własną działalność. Nauka zwraca uwagę na współczesne rozwiązania w biznesie, które wielokrotnie nie są oczywiste. Absolwenci wiedzą w jaki sposób należy kierować innowacjami oraz gospodarować pieniędzmi uzyskanymi od Unii Europejskiej. W trakcie zajęć zwraca się uwagę na analizowanie oraz diagnozowanie potencjału rozwojowego oraz innowacyjnego jednostki gospodarczej.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie środowiskiem

W trakcie zajęć student uczy się na temat różnorodnych składników środowiska, a także sposobów ich chronienia. Zapoznaje się z relacjami, które występują pomiędzy ludźmi oraz przyrodą, a także efektami ich działań. Nauka ma formę zajęć laboratoryjnych, a także terenowych oraz oczywiście klasycznych wykładów.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Zarządzanie Państwem

Przyszłościowy kierunek, który oferuje pracę w instytucjach administracji państwowej, a także samorządowej. Media masowego przekazu także chętnie zatrudniają absolwentów kierunku zarządzanie państwem. Kierunek jak sama nazwa wskazuje skupia się na polityce państwa oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa.

Data publikacji: 17-11-2020