Adres: ul. Nieszawska 19

61-022 Poznań

Tel.: 61 871-15-30, 877-10-82

FAX. 61 877-11-33

  • http://www.wshig.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Hotelarstwo i Gastronomia Obsługa Ruchu Turystycznego Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji
Rekreacja Ruchowa

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Hotelarstwo i Gastronomia Obsługa Ruchu Turystycznego Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji
Rekreacja Ruchowa

Polecane Uczelnie w Poznaniu