Adres: ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel.: 61 846 64 00,
61 848 70 10,
61 848 70 11

  • http://up.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biologia stosowana Dietetyka Ekonomia
Finanse i rachunkowość

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura krajobrazu Biotechnologia Ekoenergetyka
Gospodarka przestrzenna Informatyka i inżynieria danych Inżynieria hydrotechniczna
Inżynieria ochrony klimatu Inżynieria rolnicza Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności Leśnictwo Ochrona środowiska
Ogrodnictwo Projektowanie mebli Rolnictwo
Technologia drewna Technologia żywności i żywienie człowieka Zootechnika

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Architektura krajobrazu Biologia stosowana Biotechnologia
Dietetyka Ekoenergetyka Ekonomia
Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Informatyka i inżynieria danych
Inżynieria rolnicza Inżynieria środowiska Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna Ochrona środowiska Ogrodnictwo
Projektowanie mebli Rolnictwo Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka Zootechnika

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Weterynaria

O Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka oraz architektura krajobrazu a szczególnie: weterynaria i dietetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię – studia interdyscyplinarne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie blisko 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Oferta edukacyjna - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to prestiżowa wyższa uczelnia, zlokalizowana w sercu Wielkopolski, której oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do osób pasjonujących się naukami przyrodniczymi.

Oferta edukacyjna Uczelni jest niezwykle bogata i różnorodna. Wśród wielu kierunków, które UP oferuje na poziomie licencjackim i magisterskim, znaleźć można takie jak:

  • Biotechnologia,
  • Zootechnika,
  • Kształtowanie Środowiska,
  • Ochrona Środowiska,
  • Leśnictwo,
  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
Uniwersytet oferuje również kierunki o charakterze interdyscyplinarnym, łączące różne obszary nauki, takie jak Biologia Środowiskowa czy Gospodarka Przestrzenna.

Każdy z kierunków na UP w Poznaniu jest prowadzony przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Co więcej, uczelnia regularnie modernizuje swoją infrastukturę i wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie dydaktycznym, co dodatkowo podnosi jakość oferowanej edukacji.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

Jeżeli interesuje Cię studiowanie na renomowanej uczelni i to w kierunku związanym z naukami przyrodniczymi, to bez wątpienia Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu znajdzie się na Twojej liście rozeznania. Poznański UP jest jednym z czołowych polskich uniwersytetów w tym obszarze, proponując bogaty wybór kierunków studiów, odpowiednio z zakresu nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, nauk rolniczych, leśnictwa, weterynarii czy technologii żywności.

Warto jednak przyjrzeć się również innym uczelniom w Poznaniu, które proponują podobny profil edukacji. Jedną z nich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), gdzie na Wydziale Biologii możemy podążać ścieżką edukacji związaną z naukami przyrodniczymi.

Zaś Politechnika Poznańska (PP) proponuje studia na kierunkach Biotechnologia oraz Inżynieria Środowiska, które również wpisują się w obszar nauk przyrodniczych. Kontynuując rozeznanie nie możemy zapomnieć o Wyższej Szkole Bankowej (WSB) posiadającej w ofercie kierunek Dietetyka, co również jest związane z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi.

Szukając takiej oferty edukacyjnej jaką proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mamy więc kilka innych ciekawych opcji w tym samym mieście. Warto, aby wybór uczelni zawsze był świadomy i podyktowany nie tylko zainteresowaniami, ale i możliwościami danego uniwersytetu.