Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

  • http://amu.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz specjalizacje) Akustyka (zobacz specjalizacje) Archeologia (zobacz specjalizacje)
Astronomia (zobacz specjalizacje) Bałkanistyka (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje)
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Bioinformatyka (zobacz specjalizacje) Biologia (zobacz specjalizacje)
Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz specjalizacje)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Etnologia (zobacz specjalizacje) Europeistyka (zobacz specjalizacje)
Europeistyka kulturowa (zobacz specjalizacje) Filmoznawstwo i kultura mediów (zobacz specjalizacje) Filologia (zobacz specjalizacje)
Filologia angielska (zobacz specjalizacje) Filologia polska (zobacz specjalizacje) Filologia polska jako obca (zobacz specjalizacje)
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (zobacz specjalizacje) Filozofia (zobacz specjalizacje) Fizyka (zobacz specjalizacje)
Fizyka medyczna (zobacz specjalizacje) Geografia (zobacz specjalizacje) Geologia (zobacz specjalizacje)
Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Gospodarka wodna (zobacz specjalizacje) Historia (zobacz specjalizacje)
Historia sztuki (zobacz specjalizacje) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (zobacz specjalizacje) Informatyka (zobacz specjalizacje)
Komunikacja europejska (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Matematyka (zobacz specjalizacje)
Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) (zobacz specjalizacje) Muzykologia (zobacz specjalizacje) Ochrona dóbr kultury (zobacz specjalizacje)
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje)
Praca socjalna (zobacz specjalizacje) Reżyseria dźwięku (zobacz specjalizacje) Socjologia (zobacz specjalizacje)
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje)
Wschodnioznawstwo (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz specjalizacje) Akustyka (zobacz specjalizacje) Archeologia (zobacz specjalizacje)
Astronomia (zobacz specjalizacje) Bałkanistyka (zobacz specjalizacje) Biofizyka (zobacz specjalizacje)
Bioinformatyka (zobacz specjalizacje) Biologia (zobacz specjalizacje) Biotechnologia (zobacz specjalizacje)
Chemia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz specjalizacje)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Etnologia (zobacz specjalizacje) Europeistyka (zobacz specjalizacje)
Filmoznawstwo i kultura mediów (zobacz specjalizacje) Filologia (zobacz specjalizacje) Filologia angielska (zobacz specjalizacje)
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (zobacz specjalizacje) Filozofia (zobacz specjalizacje)
Fizyka (zobacz specjalizacje) Fizyka medyczna (zobacz specjalizacje) Geografia (zobacz specjalizacje)
Geologia (zobacz specjalizacje) Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Historia (zobacz specjalizacje)
Historia sztuki (zobacz specjalizacje) Informatyka (zobacz specjalizacje) Komunikacja europejska (zobacz specjalizacje)
Kultura klasyczna (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Matematyka (zobacz specjalizacje)
Media interaktywne i widowiska (zobacz specjalizacje) Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) (zobacz specjalizacje) Muzykologia (zobacz specjalizacje)
Ochrona dóbr kultury (zobacz specjalizacje) Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Optometria (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje) Socjologia (zobacz specjalizacje)
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Techniczne zastosowanie internetu (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje)
Wschodnioznawstwo (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie