Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

  • http://amu.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Akustyka (zobacz specjalizacje) Archeologia
Astronomia Bałkanistyka Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Bioinformatyka Biologia (zobacz specjalizacje)
Biotechnologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Etnologia Europeistyka
Europeistyka kulturowa Filmoznawstwo i kultura mediów Filologia (zobacz specjalizacje)
Filologia angielska (zobacz specjalizacje) Filologia polska Filologia polska jako obca
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Filozofia (zobacz specjalizacje) Fizyka
Fizyka medyczna Geografia (zobacz specjalizacje) Geologia (zobacz specjalizacje)
Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Gospodarka wodna Historia (zobacz specjalizacje)
Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka
Komunikacja europejska (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Matematyka
Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) Muzykologia Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje)
Praca socjalna Reżyseria dźwięku Socjologia
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze
Wschodnioznawstwo Zarządzanie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Geoinformacja Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Technologie komputerowe

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Akustyka (zobacz specjalizacje) Archeologia
Astronomia Bałkanistyka Biofizyka (zobacz specjalizacje)
Bioinformatyka Biologia (zobacz specjalizacje) Biotechnologia
Chemia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Etnologia Europeistyka
Filmoznawstwo i kultura mediów Filologia (zobacz specjalizacje) Filologia angielska (zobacz specjalizacje)
Filologia polska Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Filozofia (zobacz specjalizacje)
Fizyka Fizyka medyczna Geografia (zobacz specjalizacje)
Geologia (zobacz specjalizacje) Gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Historia (zobacz specjalizacje)
Historia sztuki Informatyka Komunikacja europejska (zobacz specjalizacje)
Kultura klasyczna Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Matematyka
Media interaktywne i widowiska Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) Muzykologia
Ochrona dóbr kultury Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Optometria
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje) Socjologia
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Techniczne zastosowanie internetu Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje)
Wschodnioznawstwo Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Kognitywistyka Prawo (zobacz specjalizacje) Psychologia
Teologia (zobacz specjalizacje)