Adres: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

  • http://www.put.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Budownictwo
Inżynieria środowiska Inżynieria materiałowa Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika Zarządzanie i inżyniera produkcji Elektronika i telekomunikacja
Automatyka i robotyka Elektrotechnika Energetyka
Informatyka Transport Inżynieria bezpieczeństwa
Logistyka Zarządzanie Technologia chemiczna
Inżynieria zarządzania