Adres: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

  • http://www.put.poznan.pl