Adres: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Tel.: 61 665-35-48

  • http://put.poznan.pl

Zasady rekrutacji na studia na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu 

Podstawa kwalifikacji - wymagania rekrutacyjne
Oferta edukacyjna na kierunku: Architektura w Poznaniu.

Zobacz więcej: studia na kierunku Informatyka w Poznaniu. 

Sprawdź również: studia na kierunku Transport w Poznaniu.