Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

TEL. 61 850 47 76

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Logistyka (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Filmy - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Galeria ZDJĘĆ

Studia Poznań - O Uczelni - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Uczelnia od początku swojego działania ma charakter elitarny. W swoich szeregach ma wykładowców zagranicznych, którzy cieszą się międzynarodowym autorytetem. Oprócz tego uczelnia ma ogromną bazę dydaktyczną z biblioteką i laboratoriami komputerowymi. Przez to że, charakter uczelni jest elitarny, zrezygnowano tu z kształcenia masowego.

Studia Poznań - Program Studiów - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Studenci mogą tu studiować: zarządzanie oraz logistykę.

Dla władz uczelni najważniejszym zadaniem jest przygotowanie absolwenta, który kończy Wyższą Szkołę logistyki, w jak najbardziej profesjonalny sposób.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby obejmował cały niezbędny zakres wiedzy teoretycznej, którą student ma szansę zdobyć, korzystając z wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Te zaś przeplatają się z okresami pracy na wielu stanowiskach logistycznych, z którą student podpisuje umowę stażową.

Taka forma nauki pozwala zdobyć studentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie i pewność siebie, co będzie potrzebne w przyszłości w poszukiwaniu pracy.

Uczelnia umiejscowiona jest w samym centrum Poznania. Studenci, studiują w nowoczesnym kompleksie budynków, który przystosowany jest, o czym warto wspomnieć, również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studia Poznań - Zaplecze dydaktyczne - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Do dyspozycji studentów jest między innymi biblioteka w całości skomputeryzowana oraz laboratoria komputerowe. Wszystkie sale, w których studenci przebywają są w pełni klimatyzowane oraz mają zapewnione najnowocześniejsze sprzęty audiowizualne. Aby móc być w kontakcie ze swoimi studentami uczelnia uruchomiła na swoim terenie platformę elektroniczną, dzięki której każdy student ma zapewniony szybki dostęp do planów zajęć, swojego indeksu, ogłoszeniach z dziekanatu czy jaki jest aktualny stan opłat czesnego.

Studia Poznań - Oferta Kształcenia - Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Uczelnia oferuje studia stacjonarne oraz niestacjonarne, zarówno I jak i II stopnia oraz studia podyplomowe i inżynierskie.
Każdy, kto chce kształcić się elitarnie i mieć szansę zdobyć pracę marzeń, dobrze, aby zainteresował się ofertą tej konkretnej uczelni.