Adres: ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

Tel.: 61 850 47 76

  • http://www.wsl.com.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Logistyka (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)