Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

TEL. 61 835 15 11,
601 305 212

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Galeria ZDJĘĆ

Psychologia - studia jednolite magisterskie - NA WSZIP w Poznaniu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Studia o profilu praktycznym.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów.

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. med. i n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Marcin Kochanowski – psycholog sportu i biznesu. Wśród zaproszonych do prowadzenia zajęć są także psychologowie, psychologowie szkolni, psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie z firm rekrutacyjnych i działów HR.

Tryb stacjonarny

Zajęcia odbywają się w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni.

Tryb niestacjonarny

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela, średnio 2 razy w miesiącu). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni.

Specjalności

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku realizowanych będzie dwanaście przedmiotów specjalnościowych.

 • Psychologia dzieci i młodzieży z neuropsychologią
 • Psychologia kliniczna z seksuologią

STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia licencjackie w WSZiP możesz rozpocząć po uzyskaniu świadectwa maturalnego.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych Studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie i administracji.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz wybrać studia II stopnia albo studia podyplomowe.


Studia II stopnia (magisterskie)

Studia magisterskie w WSZIP możesz rozpocząć po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia. Zwiększa to szanse zawodowe naszych Studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla Studentów, którzy ukończyli inne kierunki, jest blok zajęć wyrównujących na początku 1 semestru.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych Studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać tytuł magistra.

WARSZTATY I PROJEKTY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.


STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłębione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:


DLACZEGO WSZIP W POZNANIU - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 33 lat istnienia
 • 40 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • coach biznesowy dla Studentów
 • bezpłatne konsultacje prawne dla Studentów
 • konsultacje psychologa dla Studentów
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych


ZASADY REKRUTACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w PoznaniuZe strony https://www.wszip.poznan.pl/rekrutacja pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

 • Przygotuj pozostałe dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii (WSZiP) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Biuro Rekrutacji

ul. Robocza 4, pokój nr 3

61-538 Poznań


Godziny otwarcia:

wtorek-sobota 8.00-16.00

T: 61 835 15 11

M: 601 305 212

E: rekrutacja@wszip.com.pl