Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

TEL. 61 670-33-11, 61 851-05-18

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Główną siedziba poznańskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest zabytkowy, XIX wieczny zespół willowy Kaiser-Wilhelm-Anlage, usytuowany na terenie dzielnicy Grunwald.
Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.

Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania kilku oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

O UCZELNI - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, która jako nieliczna w Europie, zajmuje się dydaktyką problemów bezpieczeństwa człowieka.

Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika oraz Zarządzanie.


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni.


Utworzenie wielkopolskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, spotkało się z aprobatą lokalnej administracji, placówek edukacyjnych i przedstawicieli biznesu, nie tylko w regionie wskazując, że obdarzono uczelnie zaufaniem, mając świadomość, że absolwenci uczelni z powodzeniem zasilą kadry kierownicze i szeregi specjalistów podejmujących pracę w najbardziej narażonych na zachowania patologiczne środowiskach, zapewnią wysokiej jakości usługi w dziedzinie bezpieczeństwa, stworzą nowoczesne programy resocjalizacyjne i z powodzeniem wdrożą działania ukierunkowane na integrację z instytucjami europejskimi. Aprobata udzielona przez samorządy i przedstawicieli pracodawców, podkreśliła celowość powstania uczelni, potwierdzając zapotrzebowanie na nowoczesną uczelnię wyższą propagującą wychowanie i edukację w ramach zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa i szacunek do ponadczasowych wartości, o których często zapomina się we współczesnym świecie.


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, to wyższa uczelnia o profilu zawodowym, która umożliwia studentem zarówno edukację jak i daje szerokie możliwości samorozwoju i podejmowanie twórczych działań w sferze bezpieczeństwa jednostki i całego społeczeństwa. Studenci WSB zgłębiają problematykę bezpieczeństwa, biorąc aktywny udział w prowadzonych przez uczelnię badaniach naukowych, organizowanych konferencjach i działalności konsultacyjno-doradczej. Promocja bezpieczeństwa, zgłębianie aspektów bezpieczeństwa zarówno społecznego jak i osobistego, sprawiają, że jest to pierwsza w regionie uczelnia o takim charakterze.REKRUTACJA NA STUDIA - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie:

 • rekrutacja na semestr zimowy: 01.01.2022-31.03.2022
 • rekrutacja na semestr letni: 01.04.2021 - 30.09.2021

Internetowa Rejestracja KandydatówInformator akademicki

Co wyróżnia WSB? - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Co nas wyróżnia?

 • szeroka oferta innowacyjnych specjalności;
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów;
 • atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%;
 • wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;
 • zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach.


PARTNERZY WSB

Partnerzy WSB

PROMOCJE I BONIFIKATY - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość kształcenia się, rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy w oparciu o promocyjne warunki - wystarczy odwiedzić stronę internetową uczelni i zapoznać się z bonifikatami z jakich można skorzystać, by studiować płacąc mniej.
>>>Szczegóły<<<


Media społecznościowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Chcesz być na bieżąco? Chcesz, żeby najnowsze informacje docierały do Ciebie szybko? Dołącz do nas na Facebooku!


 • WSB w Poznaniu
 • WSB w Gliwicach
 • WSB w Gdańsku
 • WSB w Giżycku
 • WSB w Koszalinie
 • WSB w Skoczowie
 • WSB w Bartoszycach
 • WSB w Jaworznie
 • WSB w Jastrzębiu Zdroju

  Jesteśmy też na INSTA! Bądźcie na bieżąco - zacznijcie nas śledzić na INSTA lub sprawdźcie co nadajemy na YouTube!!
 • AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH „FUTURE” - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu  Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE. W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:

  * kusy dla dzieci i młodzieży

  * kursy dla osób dojrzałych

  * kursy przygotowujące do egzaminów

  * kursy dla firm

  * kursy dla służb mundurowych

  * kursy specjalistyczne

  * kursy języka akademickiego

  * kursy indywidualne


  A także tłumaczenia pisemne:


  * CV i listów motywacyjnych

  * ankiet, formularzy, artykułów prasowych

  * bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)


  Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.

  Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!


  www.future.wsb.net.pl


  STYPENDIA - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

  Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 • stypendium za wyniki w nauce i sporcie – o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki;
 • stypendium socjalne – o stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – prawo ubiegania się o to stypendium przysługuje studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności;
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendium to jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną;
 • stypendium mieszkaniowe – o tę formę pomocy może ubiegać się student studiów stacjonarnych, u którego codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie, z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie;
 • zapomogi studenckie – jest to forma udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w danym czasie w trudnej sytuacji materialnej.

 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA UCZELNI - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

  Konferencje naukowe
  Pracownicy naukowi WSB, przygotowują i współorganizują liczne seminaria i konferencje traktujące o bezpieczeństwie. Uczelnia przygotowuje wysokiej jakości opracowania naukowe, analizy, bierze udział w debatach i promuje każdą działalność związaną z bezpieczeństwem. Ożywiona praca poznańskich naukowców, pozwala na bieżąco monitorować najnowsze wyniki badań.

  Wydawnictwo WSB

  Działające przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wydawnictwo, rozpoczęło swoją działalność wraz z powołaniem do życia uczelni. Wydawnictwo opracowuje cenione w środowisku akademickim podręczniki i inne publikacje traktujące o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, z których chętnie korzystają studenci nie tylko poznańskiej uczelni. Szczególnie wysoko oceniane są cykliczne publikacje, takie jak „Edukacja XXI wieku”, czy opracowania „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

  „Przegląd Naukowo-Metodyczny", to kwartalnik traktujący o naukowej działalności i wykładanych na uczelni dyscyplinach naukowych, poszerzonych o analizy i opracowania organizowanych przez WSB konferencji i recenzje powiązanych z bezpieczeństwem publikacji naukowych. Z „Przeglądu Naukowo-Metodycznego” korzystają zarówno wykładowcy akademiccy jak i studenci poszukujący merytorycznych treści i najciekawszych nowinek naukowych studiowanego przedmiotu.

  BIURO KARIER - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu pracy oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą korzystać m.in. z konsultacji, warsztatów i szkoleń, ofert pracy, staży i wolontariatu. Natomiast pracodawcy mają możliwość zamieszczania ofert pracy, pozyskiwania pracowników, czy promowania firmy w środowisku studenckim. Biuro Karier działa w Poznaniu, a także w wydziałach zamiejscowych  ADRESY - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

  Główny punkt rekrutacyjny na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:

  tel. 662 22 11 33
  e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl
  Facebook

  Komisja rekrutacyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa dla kandydatów z Ukrainy centralnej przy Centrum Wymian Akademickich

  49-000, m. Dnipro, al. D. Jawornickiego, 20

  +38 068 560 61 75 +38 095 732 65 85