Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Poznaniu

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Poznaniu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Poznaniu sprawdź tutaj.

Politechnika Poznańska

zdjecie


Studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej to kształcenie dwustopniowe realizowane w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala studentom na połączenie nauki z pracą zawodową. Kierunek informatyka dostarcza wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności informatycznych, które są niezbędne do pracy w nowoczesnym środowisku IT. Wśród przedmiotów pojawiających się w programie, warto wymienić języki programowania, tworzenie animacji 3D, tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie, bazy danych, sieci komputerowe, a także wiele zajęć z matematyki, logiki oraz zarządzania. Na drugim stopniu studiów do wyboru jest szereg specjalności, między innymi technologie przetwarzania danych, sztuczna inteligencja, systemy rozproszone, inteligentne technologie informatyczne, gry i technologie internetowe czy mikrosystemy informatyczne. Nauka odbywa się z naciskiem na kształtowanie praktycznych umiejętności. W programie jest wiele warsztatów, szkoleń, ćwiczeń w świetnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Absolwenci informatyki na Politechnice Poznańskiej doskonale odnajdują się na rynku pracy w swoim zawodzie.
Cena za studia: 2450 zł za semestr

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

zdjecie


Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia informatyczne realizowane są w ramach kierunku informatyka i ekonometria. Są to studia dwustopniowe, skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje łączące zagadnienia informatyczne z tematyką ekonomiczną, finansową, a także z naukami o zarządzaniu. W programie kształcenia znajdują się typowo informatyczne przedmioty, jak podstawy programowania, tworzenie aplikacji, języki oprogramowania, systemy sieciowe, bazy danych, a także wiele dodatkowych przedmiotów. Poza wiedzą teoretyczną, studenci uczą się również praktycznych umiejętności. Nowoczesny, innowacyjny program nauczania zawiera szereg ćwiczeń, warsztatów, zajęć w laboratoriach komputerowych. Studenci uczą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się nie tylko wykładowcy, ale również specjaliści z różnych obszarów IT. Po ukończeniu kierunku informatyka i ekonometria absolwenci świetnie sobie radzą na rynku pracy i są cenionymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Cena za studia: 5100 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zobacz więcej.

Data publikacji: 17-02-2021

Aktualności z Poznania