Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – zasady rekrutacji – 2022/2023

Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – zasady rekrutacji – 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na rok 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje kandydatom kierunek - Informatyka i ekonometria, którego program edukacyjny odbiega od kierunków informatycznych oferowanych na innych uczelniach.

Żeby sprawdzić aktualne wymogi stawiane przez uczelnię przy rekrutacji, kandydaci na studia i osoby zainteresowane danym kierunkiem, powinny przejść tutaj - zasady rekrutacji UE Poznań, aby sprawdzić aktualne wymogi i porównać je z zasadami przyjęcia na innych uczelniach.

Większość szkół wyższych przy rekrutacji na podobne lub zbieżne kierunki studiów stosuje podobne wymogi rekrutacyjne, jednak informatyka i ekonometria dostępna na studiach I-ego stopnia i II-ego stopnia magisterskich Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, prowadzi proces rekrutacyjny według własnych nieco odmiennych reguł.

 

Program studiów na kierunek informatyka na Informatyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia I i II stopnia

Kandydaci na trzy letnie studia I-ego stopnia licencjackie, przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Podczas procesu rekrutacyjnego, oceny uzyskane na świadectwie maturalnym, przeliczane są na punkty i na podstawie ich liczby, w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które zgromadziły największą liczbę punktów. Najwyżej ocenianymi przedmiotami maturalnymi są: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. Zasady przeliczania punktów różnią się nieznacznie w zależności czy kandydat podchodził do starej czy nowej matury.

W przypadku absolwentów kierunków informatycznych studiów I-ego stopnia lub wyższych, decydującym kryterium przyjęcia jest średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów, a w przypadku studentów kierunków innych niż informatyczne, decyduje wynik egzaminu potwierdzającego kompetencje niezbędne przy podjęciu studiów informatycznych II stopnia.

Opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Najlepszym sposobem zaznajomienia się z informacjami dotyczącymi wybranego kierunku, jest sprawdzenie dodatkowych informacji związanych z zakresem studiowanego przedmiotu i analiza opinii udostępnianych przez absolwentów i obecnych studentów wybranego kierunku, które można znaleźć w tym miejscu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – opinie. Dokładniejsze informacje i szczere opinie studentów, powinny pomóc przy decyzji i wyborze wymarzonego kierunku studiów.

Opis studiów na kierunku informatyka i ekonometria – Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

Ekonomia i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to kierunek oferujący studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy ekonomicznej i narzędzi informatycznych, które pozwolą rozpocząć karierę zawodową we wszystkich branżach ekonomiczno-analitycznych, informatycznych i na stanowiskach zarządzających w instytucjach publicznych, korporacjach i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Program studiów/czego się nauczysz?

Specyfika kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to ciekawa oferta łącząca wiedzę ekonomiczno-analityczną z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W programie studiów znajdują się zarówno przedmioty ścisłe, ekonomiczne, techniki zarządzania jak i typowe zagadnienia informatyczne z budową i projektowaniem sieci, programowaniem urządzeń czy rozbudowanymi bazami danych. Przykładowe przedmioty na kierunku:

 

  • ekonometria finansowa i dynamiczna
  • inwestycje alternatywne
  • rachunkowość finansowa
  • bazy danych
  • sieci komputerowe
  • procesy biznesowe w organizacjach
  • elektroniczne negocjacje
  • systemy przepływy pracy i pracy grupowej


Informacje o kierunku Informatyka  na 7 uczelniach w Poznaiu 

Data publikacji: 11-03-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Poznaniu - Zasady rekrutacji

Filmy - Informatyka

ILE NAPRAWDĘ ZARABIAJĄ PROGRAMIŚCI?

Ile zarabia informatyk w Polsce w 2020? Praca w IT #2