Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Adres: ul. św. Czesława 6

61-577 Poznań

TEL. 502 297 481

Galeria ZDJĘĆ

Informacje o WSKiZ - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu istnieje od 1997 roku. W ciągu tych 15 lat Uczelnia stała się jednym z liderów na wielkopolskim rynku edukacyjnym, o czym świadczą liczne sukcesy.

Fundamentem sukcesów Uczelni jest profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna oraz jasno określone priorytety.
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukową. Należą do niej najlepsi wykładowcy: specjaliści z wielu dziedzin nauk ekonomicznych, informatycznych, społecznych oraz technicznych. Grono to wzbogacają praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne, banki, instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe).

Uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia w WSKiZ jest wieloletnia jej współpraca z biznesem (praktyki, staże), która zaowocowała m.in. tytułem Najlepszej Uczelni w Wielkopolsce w rankingu „Newsweek” w 2008 roku.

Chcemy zapewnić naszym studentom maksimum możliwości związanych z rozwojem osobistym. Organizujemy dodatkowe zajęcia w formie kół naukowych, zapewniamy dodatkowe szkolenia tj.: warsztaty grafiki komputerowej, kursy CISCO, Microsoft, TUV, a także tworzymy nowoczesne zaplecze dydaktyczne.

Dbamy o zachowanie równowagi, czyli zapewnienie optymalnych proporcji pomiędzy nauką, pracą i życiem prywatnym. Zdajemy sobie sprawę, iż znaczna część naszych studentów musi pogodzić studia z pracą zawodową. Dlatego dostosowujemy charakter oraz intensywność zajęć do możliwości naszych studentów.


Uwaga NOWE kierunki studiów inżynierskich
AUTOMATYKA i ROBOTYKA - SPRAWDŹ!
OCHRONA ŚRODOWISKA - SPRAWDŹ!


Dwa nowoczesne kierunki inżynierskie powstały w ramach Projektu "Adekwatne kwalifikacje", którego celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Projekt "Adekwatne kwalifikacje", współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Rekrutacja na studia I stopnia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zdana matura.

Trzy kroki do sukcesu:

Krok 1 – Przygotuj niezbędne dokumenty

dowód osobisty
świadectwo maturalne
dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Krok 2 – Wypełnij kwestionariusz

Informacje podane w kwestionariuszu posłużą do przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.

Krok 3 – Przyjdź do działu Rekrutacji i podpisz umowę

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat składa pisemną deklarację dotyczącą poziomu zaawansowania języka obcego. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zostaje powiadomiony listownie.

Kontakt - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Biuro Rekrutacji:

ul. św. Czesława 6
61-575 Poznań
tel. 61 834 59 10

bezpłatna infolinia: tel. 800 161 044


Biuro czynne:

poniedziałek - piątek: od 9:00 do 17:00

sobota: od 10:00 do 14:00


Strona www WSKiZ: http://www.wskiz.edu

Email: rekrutacja@wskiz.edu

Facebook: http://www.facebook.com/WSKiZ

Twitter: https://twitter.com/WSKiZ

Blip: http://wskiz.blip.pl

Kursy i szkolenia - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Uczelnia posiada również bogatą ofertę kursów.

Biznesowe
• Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa
• Efektywna komunikacja interpersonalna
• Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw
• Prognozowanie sprzedaży
• Kalkulacja cen wyrobów i usług
• Analiza finansowa przedsiębiorstwa
• Biznes plan i studium wykonalności – metodologia sporządzania
• Jak pomnożyć własne oszczędności? Inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych
• Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Inżynierii jakości i BHP
• Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
• Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001
• Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg ISO 22000
• Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001
• Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO/IEC 27001:2007

Informatyka i nowe technologie
• Projektowanie bogatych aplikacji użytkownika
• Programowanie w Internecie – Java – podstawy
• Programowanie w Internecie – Java – zaawansowany
• Tworzenie zapytań w języku T-SQL – podstawy
• Zarządzanie projektami IT
• System operacyjny Linux – podstawy

Narzędzia biurowe
• Arkusz kalkulacyjny Excel
• Prezentacje multimedialne – PowerPoint
• Przetwarzanie tekstu – Microsoft Word
• Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy
• Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel

Administracja publiczna
• Sprawnie, grzecznie i skutecznie – profesjonalizm w kontakcie z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych
• Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej
• Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania
• Menedżer w dobrej formie – jak zadbać o swoją dobrą kondycję psychofizyczną
• Jak przeprowadzać ocenę okresową pracownika administracji. Jak informować o jej wyniku – aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne.
• Sztuka kierowania ludźmi w praktyce
• Jak sprawić, by innym "chciało się chcieć" – sztuka motywowania i perswazji w praktyce kierowania
• Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy
• Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
• Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych kandydatów do pracy
• Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub składnicy akt – w urzędach pracy
• Pomoc publiczna udzielana przez urzędy pracy – stan prawny na marzec 2011 roku
• Kontrola zarządcza w służbach zatrudnienia
• Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji – aktualny stan prawny
• Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji – warsztaty

Inne kursy
• Akademia Małego Informatyka (dla dzieci w wieku 8-12 lat)
• Internet 50+
• Nauczyciel medialny
• Kurs wyrównawczy z matematyki 1 (dla licealistów)
• Kurs wyrównawczy z matematyki 2 (dla licealistów)
• Rachunek różniczkowy i całkowy
• Strategia i taktyka w szachach a realizacja celów strategicznych firmy
• Elementy algebry wyższej

Szczegółowe informacje dostępne są na >>>stronie<<<.

Polecane Uczelnie w Poznaniu