Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Najmłodsi stażem uczą się od starszaków!

Najmłodsi stażem uczą się od starszaków!

Studenci pierwszego i drugiego roku Uniwersytetu Adma Mickiewicza, którzy osiągnęli najlepsze wynika na egzaminie maturalnym oraz byli laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, wyruszyli w czwartek na obóz naukowy – BESTStudentCAMP. W spotkaniu w uniwersyteckim ośrodku w Gułtowach bierze udział 24 młodych naukowców.

Podczas, 5 dni trwania, obozu studenci wezmą udział w warsztatach i spotkaniach multimedialnych, nauczą się aplikowania o granty i stypendia, a także poszerzą wiedzę z retoryki, sztuki prezentacji, prawa autorskiego czy naukowego języka angielskiego.

– Mam nadzieję, że na wyjeździe będę mógł nabyć kompetencje, które są potrzebne w życiu uniwersyteckim i które przydadzą mi się w późniejszej pracy, na przykład umiejętność prezentowania, wygłaszania przemówień oraz aplikowania o różne stypendia. – mówi student filologii germańskiej Radosław Wieczorek

Podobni wypowiadają się inni studenci uczelni zakwalifikowani do programu. Jest to dla nich ogromna szansa na zdobycie umiejętności z „pierwszej ręki” od innych studentów, starszych roczników.

BESTStudentCAMP to kolejny element realizowanego od ubiegłego roku na uczelni UAM programu BESTStudent, który najlepszym maturzystom rozpoczynającym studia na poznańskim uniwersytecie oferuje możliwość zdobycia finansowego grantu na własne badania, tzw. BESTStudentGRANT.

Data publikacji: 24-09-2018

Aktualności z Poznania