Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i metodyką Profilaktyka i prewencja społeczna - specjalizacja policyjna Resocjalizacja
Edukacja dorosłych i gerontologia Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Pedagogika penitencjarna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem Pedagogika wojskowa
Terpia zajęciowa Metodyka dochodzeniowo-śledcza Edukacja europejska
Edukacja kulturowa i współpraca transgraniczna Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Turystyka i wypoczynek