Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel.: 61 670-33-11, 61 851-05-18

FAX. 61 642-15-99

  • http://www.wsb.net.pl/ucz

Kierunek: Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Edukacja dla bezpieczeństwa z BHP i z metodyką Edukacja dorosłych i gerontologia
Edukacja europejska Edukacja kulturowa i współpraca transgraniczna Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Metodyka dochodzeniowo-śledcza Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Pedagogika penitencjarna
Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
Pedagogika wojskowa Profilaktyka prewencyjna społeczna - specjalizacja policyjna Resocjalizacja
Terapia zajęciowa Turystyka i wypoczynek