Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Płatne studia na kierunku dietetyka w Poznaniu

Płatne studia na kierunku dietetyka w Poznaniu
Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku Dietetyka w Poznaniu sprawdź tutaj.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Dietetyka w Poznaniu
Studia na kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Zdrowia, urody i Edukacji są realizowane w formie dwustopniowej – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu fizjologii i anatomii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, psychologii żywienia, profilaktyki chorób żywieniowo zależnych, technologii przygotowywania potraw dietetycznych. Na studiach licencjackich są do wyboru dwie specjalności: poradnictwo dietetyczne oraz żywienie w sporcie i odnowie biologicznej. Studia drugiego stopnia oferują natomiast trzy specjalności: dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka, dietetyka w sporcie, dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. Kształcenie realizowane jest z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Studenci kształcą się pod okiem świetnych specjalistów, mają do dyspozycji świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną, a staże i praktyki zawodowe realizują w renomowanych ośrodkach i placówkach. Zasady rekrutacji na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dietetyka w Poznaniu
Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym realizowane dostępne są w formie niestacjonarnej – odbywają się w ramach weekendowych zjazdów. Kształcenie jest dwustopniowe – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. W programie nauczania znajduje się rozbudowana wiedza teoretyczna z zakresu żywienia człowieka, technologii produkcji żywności, psychodietetyki, leczenia chorób żywieniowo zależnych. Studenci realizują również szereg zajęć praktycznych, które pozwalają na rozwijanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Uczą się tworzenia planów żywieniowych, a także dopasowywania jadłospisu do potrzeb konkretnego pacjenta czy klienta. W trakcie kształcenia do wyboru są dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny. Nauka odbywa się w naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności. Studenci mają do dyspozycji świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich. Po ukończeniu studiów są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji.

AWF w Poznaniu

Dietetyka w Poznaniu
Kierunek dietetyka na Akademii Wychowania Fizycznego można studiować w ramach studiów niestacjonarnych. Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów. Studia są dwustopniowe – najpierw trzyletnie studia licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Studia przygotowują specjalistów posiadających fachową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, będących w stanie tworzyć kompleksowe plany żywieniowe i udzielać fachowych porad. Kształcenie dostarcza rozbudowanej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii żywności, psychodietetyki, żywienia w chorobach metabolicznych i cywilizacyjnych. W programie nauczania wiele jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów, a także dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru specjalności: dietoprofilaktyka i dietoterapia oraz dietetyka sportowa. Absolwenci studiów na kierunku dietetyka są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w swojej dziedzinie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Data publikacji: 17-03-2021