Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Uniwersytet Kaliski – miejsce, gdzie tworzy się przyszłość. Twoja przyszłość!

Uniwersytet Kaliski – miejsce, gdzie tworzy się przyszłość. Twoja przyszłość!

25 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia oraz 3 kierunki na jednolitych studiach magisterskich, a do tego szkoła doktorska – na Uniwersytecie Kaliskim trwa rekrutacja na nowy rok akademicki.

Uniwersytet Kaliski oferuje szeroką gamę kierunków studiów, dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. – Zależało mi na tym, aby uczelnia, którą kieruję, działała według modelu anglosaskiego – przyznaje rektor, prof. Andrzej Wojtyła. – To w znacznej części się udało – mamy trzy wydziały: Politechniczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu. Za nazwami poszczególnych wydziałów kryją się jednak konkretne i atrakcyjne kierunki: humanistyczne, związane z naukami ścisłymi, ale również nowymi technologiami i kierunkami biznesowymi. Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że w zasadzie nie kształcimy jedynie artystów i językoznawców, ale to również może się zmienić. Gdy w 2018 roku zostałem rektorem uczelni, była ona jedną z najlepszych w Polsce, ale w gronie uczelni zawodowych. Została jednak najpierw przekształcona w akademię, a ostatecznie, decyzją Sejmu, staliśmy się uniwersytetem. A to oznacza, że niemal każdy maturzysta, który ma ambicje poświęcić się pracy naukowej, może u nas zdobyć stopień naukowy doktora.

Rektor i wykładowcy Uniwersytetu Kaliskiego zwracają uwagę również na inne ważne aspekty – studenci mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnych zajęciach praktycznych, które przygotowują ich do wyzwań zawodowych, ponieważ uniwersytet stawia na nowoczesne metody nauczania, które angażują i inspirują. – Nasze laboratoria, warsztaty i realizowane projekty pozwalają studentom na zdobycie praktycznych umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawców – dodaje rektor Andrzej Wojtyła. – Wykorzystujemy zaawansowane technologie, które wspierają proces edukacji, zapewniając dostęp do najnowszych narzędzi i zasobów. A to sprawia, że absolwenci naszej uczelni odnoszą sukcesy na rynku pracy, obejmując prestiżowe stanowiska w renomowanych firmach i instytucjach. Przez wiele lat byliśmy niedoceniani, ale na szczęście to się ostatnio zmienia – wiele razy słyszałem od gości, którzy odwiedzali np. nasz kampus studencki czy laboratoria, że pod względem wyposażenia w najnowsze technologie, jesteśmy w krajowej czołówce. Sale wykładowe, laboratoria i biblioteki oferują komfortowe warunki do nauki i pracy. Dbamy o to, aby nasi studenci mieli dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów, które wspierają ich rozwój akademicki i zawodowy.

Czym zatem różni się studiowanie na Uniwersytecie Kaliskim od studiowania w innych, większych ośrodkach akademickich? – Jesteśmy kompaktową uczelnią w kompaktowym mieście. Przemieszczanie się z jednego obiektu do drugiego nie stanowi problemu, podobnie jak kontakt z wykładowcami. Ponadto, dzięki temu, że nie studiuje u nas kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób, zdecydowanie łatwiej jest skorzystać z programów stypendialnych czy programów wymiany międzynarodowej. Z dumą chcę podkreślić, że w ostatnich latach pobiliśmy wszystkie możliwe rekordy w programie Erasmus +, zarówno jeśli chodzi o przyjmowanie zagranicznych studentów, jak i wysyłanie naszych do renomowanych uczelni na całym świecie. A to daje naszym studentom możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia i nawiązania cennych kontaktów.

Sami studenci Uniwersytetu Kaliskiego zwracają uwagę, że Kalisz to miasto o bogatej historii i kulturze, w którym odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych sportowych i rekreacyjnych, a sama uczelnia jest miejscem, gdzie każdy może poczuć się jak w domu. –Tworzymy przyjazną i wspierającą społeczność akademicką, która pomaga studentom w osiągnięciu ich celów. Nasi wykładowcy i pracownicy są zawsze gotowi do pomocy i wsparcia. Dlatego nie wahajcie się i dołączajcie do nas – zachęca Hubert Pietrasiak, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kaliskiego.

Pełna oferta edukacyjna wraz z najważniejszymi informacja na temat Uniwersytetu Kaliskiego znajduje się na stronie internetowej: www.uniwersytetkaliski.edu.pl.

Data publikacji: 04-07-2024